Jutro ostatni dzień wakacji. Rok szkolny 2021/22 rozpocznie się 1 września 2021 roku i zakończy się dla większości uczniów 24 czerwca. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, przekazywanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, nauka ma odbywać się w trybie stacjonarnym. Sprawdziliśmy kiedy wypadają dni wolne od szkoły?

W tym roku szkolnym tradycyjnie wolnymi od nauki będą:

– 14 października (czwartek) – Święto Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela);

– 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych;

– 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości;

– Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia. W związku z tym, że 1 stycznia 2022 roku wypada w sobotę, to uczniowie wrócą do szkół w poniedziałek 3 stycznia.

– 6 stycznia (czwartek) – święto Trzech Króli;
– Rok szkolny 2021/22 – ferie zimowe. W 2022 roku ferie zimowe odbędą się od 17 stycznia do 27 lutego. Dwutygodniowe ferie wypadają w różnym terminie dla różnych województwach. W dniach 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. ferie zimowe m.in. w woj. mazowieckim.

– Wiosenna przerwa świąteczna wypada w tym roku szkolnym 14-19 kwietnia 2022 r.

– 3 maja (wtorek) – święto Konstytucji 3 maja

– 16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

Matury 2022 – terminy
Egzamin maturalny rozpocznie się 4 maja i potrwa do 23 maja 2022 roku.
Część ustna przewidziana jest tylko dla abiturientów, którzy będą jej potrzebować na studia i odbędzie się w terminie 18 – 20 maja. Matury tradycyjnie rozpoczną się od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w terminie głównym, będą mogli to zrobić od 1 do 15 czerwca. Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2022 – terminy
Uczniowie ósmej klasy do egzaminu przystąpią w maju 2022. Odbędzie się on tylko z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zrezygnowano z czwartego, dodatkowego przedmiotu – ta zmiana ma obowiązywać dopiero od 2023 roku.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 24 do 26 maja. Uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, będą mogli to zrobić 13-15 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca 2022 roku.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

do 8 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:
w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
egzamin maturalny, etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych; w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Rok szkolny – zgodnie z rozporządzeniem MEiN – zakończy się 24 czerwca 2022 roku.

 

red.

fot. pixaby

 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska