Z dniem 18 stycznia uczniowie klas 1-3 Szkół Podstawowych wrócili do nauki w trybie stacjonarnym. Niestety wciąż trwająca epidemia koronawirusa jak się okazuje skutecznie uniemożliwa uczniom edukację w salach lekcyjnych.  W dniu 25 stycznia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie ze względu na wykrycie koronawirusa u pracownika szkoły podjął decyzję o zawieszeniu stacjonarnych na kilka dni. Od 1 lutego uczniowie już powrócili na lekcje stacjonarne. 

Tymczasem w dniu 2 lutego dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sońsku wydała komunikat w tej samej sprawie, w którym czytamy: 

” Ze względu na sytuację epidemiologiczną, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej w Sońsku zostają zawieszone w okresie od dn. 02.02.2021r. do dn. 12.02.2021r. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).  Dyrektor SP w Sońsku”

mil.

fot. SP Sońsk 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider