no images were found

W środę 3 października 2018r dzieci z oddziałów przedszkolnych przystąpiły do uroczystego „Pasowania na Zerówkowicza ”. Po bardzo pięknej części artystycznej wszyscy złożyli przyrzeczenie oraz  zdali egzamin. Całość wydarzenia uwieńczona została pasowaniem każdego malucha przez Panią Dyrektor. Dzieci otrzymały pamiątki oraz upominki ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. To niezwykłe wydarzenie było powodem ogromnej dumy i radości zarówno rodziców, nauczycieli jak i oczywiście najmłodszych. 

Anita Kocięcka