„POLEGLI 13.IV.1951 ROKU W WALCE Z KOMUNISTAMI ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY I WIARĘ ŚWIĘTĄ” taki napis widnieje na pamiątkowej tablicy, która w piątek 13 kwietnia została odsłonięta w miejscowości Szyszki, ku czci st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. “Rój” oraz Bronisława Gniazdowskiego “Mazura”, bohaterskich Żołnierzy Wyklętych. Data ta nie była przypadkowa bowiem tego dnia 67 lat temu śmierć ponieśli obaj bohaterowie w walce z komunistami.