Ponad 3 tysiące szkół z całej Polski zakwalifikowało się do pilotażowego programu edukacyjno-obronnego „Edukacja z Wojskiem”. Jest on efektem współdziałania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzą zajęcia w 28 szkołach na północnym Mazowszu.

W poniedziałek 6 maja br. rozpoczął się program edukacyjno-obronny „Edukacja z wojskiem” – przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Do projektu zaangażowano w sumie 13 brygad WOT – w tym 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej. Żołnierze 5 MBOT mają już za sobą pierwsze spotkanie z dziećmi szkół podstawowych w Lisewie (powiat płoński) i Siedlcach. Kolejne szkolenia w ramach programu zaplanowane są m.in. w powiatach: ostrowskim, ostrołęckim, ciechanowskim, przasnyskim, siedleckim, sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, pułtuskim i legionowskim.

Zajęcia przeprowadzone przez ciechanowskich i siedleckich terytorialsów obejmowały teorię i praktykę z zakresu wojskowości, obronności i bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy.

Wojskowi szkoleniowcy prowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych, w trakcie godzin lekcyjnych, zgodnie z regulaminem i statutem szkoły. Co ważne szkolenia odbywają się w obecności nauczyciela/opiekuna ze szkoły, a udział w nim niepełnoletnich uczniów wymaga zgody rodziców.

„Edukacja z wojskiem”

To 6-tygodniowy (6 maja – 20 czerwca) program edukacyjno-obronny. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych (klasy 1-7) i ponadpodstawowych. Obejmie on uczniów z klas 1-7 w szkołach podstawowych i od II do V klasy w szkołach ponadpodstawowych, czyli w tych klasach, gdzie nie ma zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa.

Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

***

List intencyjny w sprawie uruchomienia programu podpisali 17 kwietnia ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

źródło:5.MBOT

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska