Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta nasz redakcyjny kolega Arkadiusz Gołębiewski otrzymał na mocy podjętej przed Radę Miasta uchwały, tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowa. W tej sprawie radni byli prawie jednomyślni. ( 19 głosów za, 1 nieobecny, od głosu wstrzymał się Stanisław Talarek). Tym samym stał się czternastą osobą, której nadano honorowe obywatelstwo gminy miejskiej Ciechanów. Arku gratulujemy.

Mil.

Więcej w papierowym wydaniu CC