Artykuł promocyjny 

 

 

Warsztaty ekologiczne, gry, konkursy plastyczne, spektakle teatralne oraz zajęcia aktywizujące z elementami rozrywki i rekreacji, a to wszystko w pięknych okolicznościach natury! Już 23 czerwca rusza pilotażowy projekt edukacyjno-ekologiczny pod nazwą “Narew ostoja życia”.

“Narew ostoja życia” to projekt, który realizowany będzie od czerwca na terenie dwóch województw: mazowieckiego i podlaskiego. W ramach jego realizacji odbędzie się pięć pikników ekologicznych. Pierwszy będzie miał miejsce w Przemiarowie (23.05), kolejny w Płocochowie (30.06), Chmielewie (21.07), Nowogrodzie (04.08) i Piątnicy Poduchownej (25.08). Każda z zaplanowanych imprez ma na celu ukazanie rzeki, jako ostoi życia nie tylko flory i fauny, ale również człowieka, od wieków korzystającego z dobrodziejstw jej ekosystemu i walorów naturalnych. Projekt ma na celu rozbudzenie szacunku do otaczającego środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony przyrody.

Pikniki pełne atrakcji!

Podczas pikników zorganizowane zostaną następujące formy działań edukacyjnych:
– warsztaty ekologiczne – zajęcia o szerokim wachlarzu zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska (ochrona atmosfery i klimatu, ochrona krajobrazu, ochrona wód i gospodarki wodnej, gospodarka odpadami, racjonalne gospodarowanie zasobami, ochrona różnorodności biologicznej lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych);
– gry i zabawy ekologiczne – pakiet animacji, warsztatów, gier i zabaw o charakterze ekologicznym, dzięki którym dzieci poprzez rozrywkę przyswoją cenną wiedzę dotyczącą ekologii oraz dbania o naszą planetę;
– konkurs plastyczny pt. „Jak moja rodzina dba o środowisko” – podczas każdej imprezy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszonego na kilka/kilkanaście dni przed każdym piknikiem);
– lot balonem na uwięzi – kilkuminutowy wzlot balonem nad terenem imprezy stanowić będzie swoiste spojrzenie „z lotu ptaka” na świat otaczającej nas przyrody;
– występy sceniczne – program wydarzeń na scenie obejmować będzie spektakl dla najmłodszych o tematyce ekologicznej pt. „Jaś i Małgosia nad Narwią”, pokaz mody ekologicznej, wręczenie nagród w konkursach plastycznych.

Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, są przekonani, że udział w zajęciach przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej młodych ludzi, poprzez zdobycie wiedzy o rzece Narew i jej znaczeniu w życiu społeczności lokalnych. Przy tej okazji chcą także pokazać jak można wykorzystywać rzekę jako alternatywne źródło energii oraz jak aktywnie, atrakcyjnie i odpowiedzialnie spędzać czas.

Liczne wydarzenia (pikniki) oraz bogaty program imprez z pewnością przyczynią się do kształtowania proekologicznych postaw wśród społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody rzeki Narew i dolin rzecznych.

Informacje o Narwi

Narew to jedna z najdłuższych rzek w Polsce. Jej długość wynosi 484 km długości, z czego 448 km znajduje się na terenie naszego kraju. Narew ma swoje źródła na Białorusi w uroczysku Orłowo we wschodniej części Puszczy Białowieskiej. Jej nazwa pochodzi od słowa „nur” wywodzącego się z języka praindoeuropejskiego, oznaczającego wodę lub rzekę. Narew jest rzeką nizinną tworzącą rozległe doliny, torfowiska, bagna. Należy do rzek anastomozujących tzn. płynących licznymi rozgałęziającymi się i łączącymi korytami. Do dziś zachwyca zbieg rzek Pełty i Narwi. Zachwyca też sieć kanałów w mieście Pułtusk. To właśnie dzięki Narwi miasto Pułtusk określane jest „Wenecją Północy”. Trzeba wiedzieć, że Narew jest jedyną w Polsce rzeką płynącą równocześnie kilkoma korytarzami, pomiędzy którymi powstają liczne mielizny i wyspy. Narew niemal na całej długości zachowała naturalny charakter tworząc liczne rozlewiska, meandry, często zmieniając kierunek. Jej wody oceniono na drugą i trzecią klasę czystości, na znacznych odcinkach jest objęta ochroną w parkach narodowych, krajobrazowych, obszarach Natura 2000. Jest ostoją ptactwa wodnego i innych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i bagiennym. W swoim mazowieckim biegu Narew przepływa przez rejony znane z barwnego folkloru kurpiowskiego. Rzeka stanowi fragment popularnego szlaku, łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Warszawą.

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska