Artykuł promocyjny 

 

 

Warsztaty ekologiczne, gry, konkursy plastyczne, spektakle teatralne oraz zajęcia aktywizujące z elementami rozrywki i rekreacji, a to wszystko w pięknych okolicznościach natury! Już 23 czerwca rusza pilotażowy projekt edukacyjno-ekologiczny pod nazwą “Narew ostoja życia”.

“Narew ostoja życia” to projekt, który realizowany będzie od czerwca na terenie dwóch województw: mazowieckiego i podlaskiego. W ramach jego realizacji odbędzie się pięć pikników ekologicznych. Pierwszy będzie miał miejsce w Przemiarowie (23.05), kolejny w Płocochowie (30.06), Chmielewie (21.07), Nowogrodzie (04.08) i Piątnicy Poduchownej (25.08). Każda z zaplanowanych imprez ma na celu ukazanie rzeki, jako ostoi życia nie tylko flory i fauny, ale również człowieka, od wieków korzystającego z dobrodziejstw jej ekosystemu i walorów naturalnych. Projekt ma na celu rozbudzenie szacunku do otaczającego środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony przyrody.

Pikniki pełne atrakcji!

Podczas pikników zorganizowane zostaną następujące formy działań edukacyjnych:
– warsztaty ekologiczne – zajęcia o szerokim wachlarzu zagadnień z zakresu ekologii, ochrony środowiska (ochrona atmosfery i klimatu, ochrona krajobrazu, ochrona wód i gospodarki wodnej, gospodarka odpadami, racjonalne gospodarowanie zasobami, ochrona różnorodności biologicznej lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych);
– gry i zabawy ekologiczne – pakiet animacji, warsztatów, gier i zabaw o charakterze ekologicznym, dzięki którym dzieci poprzez rozrywkę przyswoją cenną wiedzę dotyczącą ekologii oraz dbania o naszą planetę;
– konkurs plastyczny pt. „Jak moja rodzina dba o środowisko” – podczas każdej imprezy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu (ogłoszonego na kilka/kilkanaście dni przed każdym piknikiem);
– lot balonem na uwięzi – kilkuminutowy wzlot balonem nad terenem imprezy stanowić będzie swoiste spojrzenie „z lotu ptaka” na świat otaczającej nas przyrody;
– występy sceniczne – program wydarzeń na scenie obejmować będzie spektakl dla najmłodszych o tematyce ekologicznej pt. „Jaś i Małgosia nad Narwią”, pokaz mody ekologicznej, wręczenie nagród w konkursach plastycznych.

Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, są przekonani, że udział w zajęciach przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej młodych ludzi, poprzez zdobycie wiedzy o rzece Narew i jej znaczeniu w życiu społeczności lokalnych. Przy tej okazji chcą także pokazać jak można wykorzystywać rzekę jako alternatywne źródło energii oraz jak aktywnie, atrakcyjnie i odpowiedzialnie spędzać czas.

Liczne wydarzenia (pikniki) oraz bogaty program imprez z pewnością przyczynią się do kształtowania proekologicznych postaw wśród społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody rzeki Narew i dolin rzecznych.

Informacje o Narwi

Narew to jedna z najdłuższych rzek w Polsce. Jej długość wynosi 484 km długości, z czego 448 km znajduje się na terenie naszego kraju. Narew ma swoje źródła na Białorusi w uroczysku Orłowo we wschodniej części Puszczy Białowieskiej. Jej nazwa pochodzi od słowa „nur” wywodzącego się z języka praindoeuropejskiego, oznaczającego wodę lub rzekę. Narew jest rzeką nizinną tworzącą rozległe doliny, torfowiska, bagna. Należy do rzek anastomozujących tzn. płynących licznymi rozgałęziającymi się i łączącymi korytami. Do dziś zachwyca zbieg rzek Pełty i Narwi. Zachwyca też sieć kanałów w mieście Pułtusk. To właśnie dzięki Narwi miasto Pułtusk określane jest „Wenecją Północy”. Trzeba wiedzieć, że Narew jest jedyną w Polsce rzeką płynącą równocześnie kilkoma korytarzami, pomiędzy którymi powstają liczne mielizny i wyspy. Narew niemal na całej długości zachowała naturalny charakter tworząc liczne rozlewiska, meandry, często zmieniając kierunek. Jej wody oceniono na drugą i trzecią klasę czystości, na znacznych odcinkach jest objęta ochroną w parkach narodowych, krajobrazowych, obszarach Natura 2000. Jest ostoją ptactwa wodnego i innych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i bagiennym. W swoim mazowieckim biegu Narew przepływa przez rejony znane z barwnego folkloru kurpiowskiego. Rzeka stanowi fragment popularnego szlaku, łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Warszawą.

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider