Trzy drogi powiatowe i sześć dróg gminnych o łącznej długości 17,4 km zostanie wybudowanych w subregionie ciechanowskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył symboliczny czek na dofinansowanie zadań z programu Kierownikowi Delegatury MUW w Ciechanowie Robertowi Kochańskiemu.
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przyznano na realizację 27 dróg powiatowych i 43 dróg gminnych. W subregionie ciechanowskim zbudowane lub zmodernizowane zostaną 3 drogi powiatowe i 6 dróg gminnych o łącznej długości 17,4 km. Kwota dofinansowania wyniesie 14,7 mln zł, co stanowi 50 proc. szacowanych kosztów inwestycji. Czek od Wojewody Mazowieckiego odebrał Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie Robert Kochański.

mil.

for. MUW

Więcej w papierowym wydaniu CC