18 października podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu spotkali się radni powiatowi, władze powiatu oraz dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. Jednym z punktów tej ostatniej sesji Rady Powiatu V kadencji było podziękowanie radnym za pracę dla powiatu ciechanowskiego w latach 2014 – 2018. Radni, z tej okazji otrzymali pamiątkowe tabliczki, a panie radne – symboliczne róże. Radnym, Zarządowi Powiatu, dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, komendantom służb mundurowych i szefom inspekcji, wszystkim pracownikom samorządowym oraz mediom za współpracę przez ostatnie podziękował przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski. Lim. Fot. Starostwo Powiatowe