Na terenie gminy Sońsk powstanie kompleks boisk sportowych wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Samorząd na ten cel otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.801.300 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki .
6 września 2018 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru wniosków. Na ponad 1200 złożonych wniosków w ramach programu Sportowa Polska, tylko 49 jednostek otrzymało dofinansowanie. Gmina Sońsk znalazła się na 37 pozycji i otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.801.300 zł na realizację: budowy kompleksu boisk sportowych wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.