26 II 1927 roku, Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym. Oficjalnie ogłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Podpisał minister Sławoj Składkowski. W porównaniu z oryginałem nastąpiło kilka zmian. W tekście zmieniono rymy (“nie umarła – wydarła” na “nie zginęła – wzięła”) oraz zrezygnowano z dwóch zwrotek (czwartej i szóstej). Dodatkowo poprawiono tekst pod względem stylistycznym.

Znajdź nas na FB