W czwartek 9 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się promocja książki Grzegorza Kęsika pt. “Wójtostwo w Ciechanowie”. W książce zgromadzono wiedzę na temat ciechanowskiego wójtostwa, rozrzuconą dotychczas po różnych publikacjach historycznych, uzupełniając ją ponadto o szereg niepublikowanych dotąd materiałów archiwalnych. Ogromnym atutem książki jest precyzyjne ustalenie lokalizacji dawnego wójtostwa na obszarze obecnego Ciechanowa, co do tej pory nie udało się żadnemu badaczowi dziejów miasta.
“Wójtostwo” w Ciechanowie początkowo było nadaniem ziemskim przeznaczonym dla książęcego zarządcy miasta (wójta). Z czasem, gdy pozycja polityczna wójta malała wójtostwo jako uposażenie ziemskie stało się przedmiotem handlu.
Dr Grzegorz Kęsik jest adiunktem w Katedrze Instytucji i Zachowań Politycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego działalność naukowa koncentruje się wokół polityki przestrzennej w miastach historycznych, ochrony zabytków, związków polityki i architektury, samorządu terytorialnego w Polsce. Mieszka w Ciechanowie i od dziecka interesuje się przeszłością swojego miasta. Od 2005 roku współprowadzi stronę www.architektura-ciechanowa.pl, gromadzącą stare fotografie oraz plany i mapy, a od roku 2015 pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Naukowego “Pracownia Ciechanów”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 w Oddziale Zbiorów Naukowych i Regionalnych przy ul. Sikorskiego 7.

Red.