Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynu człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości – czytamy w uchwale Sejmu. – Więzień sowieckiego łagru, żołnierz Armii Andersa, uczestnik Bitwy pod Monte Cassino, emigrant, współpracownik „Kultury” i Radia Wolna Europa, zaangażowany w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony w Ojczyźnie i świecie autor książki „Inny świat. Zapiski sowieckie”, poruszających opowiadań oraz „Dziennika pisanego nocą”, Gustaw Herling Grudziński z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy”.
W Miejskiej Biblioteki Publicznej 22 maja 2019 r., o godz. 18.00 (ul. Sikorskiego 7) odbędzie się prelekcja „Polska widziana z nocnego Neapolu. Sprawy kraju w publicystyce i dziennikach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”, którą wygłosi Jarosław Górski, polonista, kulturoznawca, pisarz, krytyk literacki, autor kilkuset artykułów popularyzujących różne dziedziny sztuki.
Red.