Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – a w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach. Jednak przy przydrożnych kapliczkach i figurach coraz rzadziej można spotkać wiernych gromadzących się na modlitwę i usłyszeć pieśni maryjne.

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani.  W Polsce nabożeństwa majowe odprawiane są stosunkowo od niedawna, bo od połowy XIX wieku. Przydrożne kapliczki, figurki czy krzyże to symbole pobożności i wiary naszego narodu stawiane na rozstajach dróg, na krańcach wsi lub w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia. Budowano je z różnych przyczyn, to jako wota dziękczynne np. za szczęśliwy powrót z wojny do domu, dla ochrony zdrowia, w intencji osób zasłużonych. Ich fundatorami były zarówno pojedyncze osoby jak i lokalne społeczności.

Podczas majowych nabożeństw odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę. Niestety w naszym regionie ten piękny zwyczaj śpiewania pieśni maryjnych i wspólnej modlitwy przy przydrożnych kapliczkach czy figurach jest coraz rzadszy. Jeśli ta tradycja jest kultywowana w waszej miejscowości przyślijcie nam zdjęcia, a my je chętnie opublikujemy. Jest to zwyczaj, który należy pielęgnować, ożywić i przypomnieć.

Lim.