Przed nami II sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VII kadencji. Obrady odbędą się w poniedziałek,  27 maja 2024 roku o godz.13:00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie

Sesja odbędzie według następującego porządku obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie II sesji Rady Powiatu VII kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2023 roku – DRUK Nr 1
6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim w 2023 roku. – DRUK Nr 2
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok – DRUK NR 3
8. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Ciechanowskiego za 2023 rok – DRUK Nr 4
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 5
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2024 rok– DRUK Nr 6
c) ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Ciechanowskiego – DRUK Nr 7
d) przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego” – DRUK Nr 8
e) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie – DRUK Nr 9
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów – DRUK Nr 10
g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck – DRUK Nr 11
h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin – Ośrodek – DRUK Nr 12
i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – DRUK Nr 13
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna– DRUK Nr 14
k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń – DRUK Nr 15
l) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin– DRUK Nr 16
m)udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk – DRUK Nr 17
n) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – DRUK Nr 18
o) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – DRUK Nr 19
p) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – DRUK Nr 20
q) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – DRUK Nr 21
r) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – DRUK Nr 22
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska