Nasz tygodnik jest niezależnym pismem informacyjno-publicystycznym ukazującym się w Ciechanowie i powiecie ciechanowskim. Pewna ilość egzemplarzy kolportowana jest także w ościennych powiatach.

Czas Ciechanowa stanowi nową jakość w ofercie lokalnych, ciechanowskich tygodników. Nie gonimy za wszelką cenę za sensacją, ale staramy się rzetelnie i obiektywnie relacjonować codzienne życie naszego miasta i powiatu, naszej małej Ojczyzny. Chcemy być i mamy nadzieję, że jesteśmy pismem opiniotwórczym.

Czas Ciechanowa jest sojusznikiem lokalnych Przedsiębiorstw w dążeniu do jak najlepszego ich rozwoju, których pomyślność jest z kolei ważnym czynnikiem w rozwoju naszej wspólnej małej Ojczyzny Ziemi Ciechanowskiej.

Jesteśmy młodym i prężnie rozwijającym się wydawnictwem. Współpraca z nami to gwarancja rzetelności i doświadczenia, które nabyliśmy m.in. w płockim dodatku do „Gazety Wyborczej” czy w „Życiu Ciechanowa”. Mamy nadzieję, że poniższa oferta wyda się Państwu interesująca i przyczyni się do owocnej dla obydwu stron współpracy.

Mamy nadzieję, że przedstawione w niniejszej ofercie rozwiązania wydadzą się Państwu interesujące i spotkają się z pozytywnym odbiorem. Jesteśmy gotowi do udzielenia wszelkich dodatkowych informacji wyjaśnień.

Redakcja Czasu Ciechanowa