Czy dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki Teresa Kaczorowska zostanie odwołana z funkcji dyrektora placówki? Tego na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Wiadomo jednak, że Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka Rak wystosowała pismo do Związku Literatów na Mazowszu o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania.

Poniżej prezentujemy odpowiedź Związku Literatów na Mazowszu: 

„Szanowna Pani Starosto,

W odpowiedzi na pismo nr WAiRHR.2123.59.2019 z dnia 13.09.2019 ws. wyrażenia opinii na temat odwołania dyrektora Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie (PCKiSz) informujemy, że Związek Literatów na Mazowszu (ZLM) bardzo pozytywnie ocenia współpracę z PCKiSz pod kierownictwem Dyrektor Teresy Kaczorowskiej, jak i z samą Panią Dyrektor. Pozytywnie oceniamy również działania organizacyjne, zarządcze, inwestycyjne, kulturalno-artystyczne Pani dyrektor, jak i współpracę oraz pomoc dla stowarzyszeń twórczych współpracujących z PCKiSz.

ZLM ma swoją siedzibę w budynku PCKiSz na II piętrze. Bez problemu możemy tam przechowywać nasze zasoby literackie, zarówno własne, jak i podarowane. Spotykamy się tam w celach roboczych, organizujemy warsztaty artystyczne dla kandydatów na członków naszego związku oraz przy okazji różnych uroczystości. Ostatnio PCKiSz zakupiło nowe meble do naszej siedziby.

W Kawiarni Artystycznej mieszczącej się również w budynku PCKiSz możemy nieodpłatnie, na zasadzie współpracy organizować najważniejsze przedsięwzięcia ZLM jak Ciechanowską Jesień Poezji, Światowe Dni Poezji UNESCO, Galę Wręczenia Statuetki Złotego Pióra czy Walne Zgromadzenia ZLM. Nigdy nie spotkaliśmy się z odmową lub jakimikolwiek utrudnieniami ze strony Pani Dyrektor Kaczorowskiej, wręcz przeciwnie, sama oferowała dodatkowe formy pomocy transport, nagłośnienie, oświetlenie, pomoc organizacyjną przy realizacji różnych inicjatyw ZLM.

Jako ZLM czasami korzystamy również podczas realizacji naszych przedsięwzięć z Galerii im. Bolesława Biegasa.

Dyrektor Teresa Kaczorowska dba o wszystkie środowiska, które chcą współpracować z PCKiSz umożliwiając naszą integrację podczas organizowanych bożonarodzeniowych i wielkanocnych spotkań środowisk twórczych.

Wykonany dzięki staraniom Pani Dyrektor remont i modernizacja Kawiarni Artystycznej oraz Kina Łydynia znacznie podniósł jakość organizowanych tam przez ZLM inicjatyw i uroczystości. Wiele inicjatyw Związek podejmuje na zasadzie współpracy z PCKiSz.

Najlepszą opinię na temat współpracy ZLM z Dyrektor PCKiSz może wydać obecny członek Zarządu Powiatu i wieloletni, zasłużony członek zarządu i były skarbnik ZLM, nasz kolega Stanisław Kęsik, który w ścisłej, kilkunastoletniej współpracy z Dyrektor Teresą Kaczorowską zorganizowali dziesiątki, jeśli nie setki udanych i wartościowych literacko przedsięwzięć o skali nie tylko powiatowej, ale i wojewódzkiej, krajowej, a nawet międzynarodowej.

Można stwierdzić, że współpraca Związku z Panią Dyrektor Kaczorowską układa się wzorcowo i modelowo, a wszelkie jej działania jako Dyrektor PCKiSz oceniamy ze wszech miar pozytywnie.

Łączymy wyrazy szacunku.

Dariusz T. Węcławski, Wiceprezes Zarządu ZLM –

Krzysztof Martwicki, Sekretarz Zarządu ZLM –

Wiktor Golubski, Skarbnik ZLM –

Marek J. Piotrowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZLM -”

Przypomnijmy, Teresa Kaczorowska funkcję dyrektora powiatowej jednostki kultury sprawuje od października 2011 roku, najpierw jako pełniąca obowiązki, a od 2013 r. już jako dyrektor. Na kolejną 3 -letnią kadencję została powołana  we wrześniu 2018 roku. Miała kierować PCKiSz do 31 sierpnia 2021 roku.

Do tematu będziemy wracać. 

mil. 

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska