Po raz kolejny wracamy do mokrego problemu mieszkańców ulicy Bony w Ciechanowie, którzy jak sami przyznają mają już dość lekceważenia ich ze strony władz miasta. Inwestycja, która miała poprawić ich sytuację okazała się prawdziwym bublem. Mieszkańcy widząc deszcz zakładają kalosze i układają worki z piaskiem próbując zagrodzić drogę wdzierającej się wodzie.

– Zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Miasto nas i nasz problem lekceważy, a my mamy już tego dość. Czy ktoś z osób odpowiedzialnych za taką sytuację w końcu się opamięta i zostanie poprawione to co zostało zepsute? – pytają z rozgoryczeniem mieszkańcy ul. Bony.

Miała pomóc a zaszkodziła
Przypomnijmy, w 2017roku została wykonana przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Bony, która miała ograniczyć zalewanie posesji. Jak przyznają mieszkańcy są przekonani, że w/w inwestycja wręcz pogorszyła naszą sytuację i zalewanie posesji występuje częściej niż przed przebudową.
Interweniowali w ratuszu, skąd otrzymali standardową odpowiedź, że wpływ na zalania ma pogoda i położenie posesji.
Sami szukają przyczyny
Mieszkańcy próbują znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy i wyjaśniają nam szczegółowo co może być przyczyną zalewania ulicy a co za tym idzie i posesji.
– Naszym zdaniem włączenie nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej zlewni ulicy Bony w rów melioracyjny w ul. Parkowej poprzez separator koalescencyjny (który także spowalnia odpływ wód opadowych z rurociągu) zostało źle wybudowane. Ktoś kto włącza rurę odpływową kanalizacji deszczowej z tak dużej zlewni w rów odwadniający na takim poziomie nie posiada podstawowej wiedzy technicznej i nie zastanawia się nad konsekwencjami za tym idącymi. Podczas większego opadu deszczu (nadmieniamy większego a nie ulewnego) woda płynąca rowem tworzy korek wodny zamykający odpływ kanalizacji deszczowej z naszej ulicy. Brak możliwości odpłynięcia wody wpustami ulicznymi powoduje jej swobodny spływ ulicą i wdzieranie się wjazdami na nasze posesje, do naszych garaży – mówi jeden z mieszkańców notorycznie zalewanej ulicy.

 
… fachowcy?
Właściciele posesji mają szereg wątpliwości co to fachowości osób przygotowujących projekt.
– Chcielibyśmy zapytać, czy ktoś kto to projektował i później budował to włączenie kanalizacji w rów myślał, że tym rowem nie będzie płynęła żadna woda z innych terenów miasta? – pytają i dają odpowiedź.
– Ta osoba była w błędzie, ponieważ lustro wody płynącej rowem podczas deszczu jest dużo wyżej niż odpływ z naszej ulicy. Notoryczne wdzieranie się wody do naszych garaży powoduje powolną destrukcję betonu fundamentów i ścian w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu. Kapilarne podciąganie wody przez ściany piwnic powoduje pojawianie się wykwitów na ścianach i korozję tych ścian. Funkcjonowanie w takich warunkach jest bardzo uciążliwe i w XXI wieku nie do przyjęcia – mówi rozgoryczona kobieta.

Złudne obietnice
Co należy podkreślić mieszkańcy ulicy Bony już podczas prac nad przebudową kanalizacji deszczowej informowali Urząd Miasta i Wykonawcę o ich obawach w sprawie poprawności zaprojektowania i wykonywania kanalizacji deszczowej. Jednak otrzymywali oni zapewnienia , że nowobudowana kanalizacja poprawi ich sytuację i przestaną być zalewani. Zapewnienia okazały się nieprawdziwe i stan na dziś jest dużo gorszy niż sprzed przebudowy.

Mają dość
Tym razem zwracają się za naszym pośrednictwem do osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy o natychmiastowe rozwiązanie palącego problemu, który jest bardzo poważny i może spowodować daleko idące skutki dla domów i zdrowia mieszkańców. Zalewanie garaży i panujące wysokie temperatury na dworze powodują mało komfortową sytuację w domach. Chodzi tu o wilgoć i nieprzyjemny zapach.
– Zapraszamy kogoś z Urzędu Miasta do tamowania workami z piaskiem wdzierającej się wody do naszych domów – mówią zgodnie mieszkańcy.
Miejmy nadzieję, że wreszcie w Urzędzie Miasta znajdzie się ktoś kogo wreszcie zainteresuje ten problem i mieszkańcy będą mogli spokojnie patrzeć na opady deszczu. Na zdjęciach została udokumentowana sytuacja po ostatnich opadach deszczu.

Mil.
Fot. Archiwum mieszkańców ul. Bony.

Znajdź nas na FB

Reklama
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
baner1
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
1050x320_ciech_nowosci
1050x320_ciech_nowosci
Reklama
koptrans 2020
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
okooptyka-soczewki-kontaktowe
Reklama
350x490px
350x490px
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie