Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie aż 2 tys. mieszkańców grodu nad Łydynią dojeżdża do pracy poza granice miasta. Najwięcej ciechanowian pracuje w Warszawie i w sąsiedniej gminie Sońsk. Ale są i tacy, którzy do pracy dojeżdżają do Ciechanowa. Takich osób jest 2,2 tys. W tej grupie dominują mieszkańcy gminy wiejskiej Ciechanów.

mil.

fot. Urząd Statystyczny Warszawa 

Więcej w papierowym wydaniu CC

Znajdź nas na FB