Gmina Glinojeck otrzymała wyróżnienie w II edycji Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego.

W rankingu brany pod uwagę był rozwój gminny w sferach: gospodarczej, społecznej, środowiskowej i społecznej. Przy wyborze liderów lokalnych znaczenie miały m. in.: średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów, wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę i wychowanie oraz udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 24 listopada 2022 roku w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Glinojeck wyróżnienie odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Łukasz Kapczyński.


Ranking orgaznizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny w Warszawie.

 

 

Red.

Znajdź nas na FB

Reklama
scena-reklama-v3_5-
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
scena-reklama-v3_5-
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
Reklama Ciechanów
reklama-graw-graf
Reklama
Strony Internetowe Ciechanów
reklama-net
Ogłoszenie
ogloszenie
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska