W dniu 19 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyła się I Powiatowa Debata Publiczna, która była zwieńczeniem projektu społecznego pn. „Podebatujmy”.


Projekt miał na celu rozwój umiejętności miękkich w zakresie autoprezentacji, przemówień publicznych i komunikacji interpersonalnej oraz zwiększenie świadomości młodzieży powiatu ciechanowskiego dotyczącej postrzegania własnej osoby. Podwyższenie kompetencji społecznych wśród grupy docelowej przedmiotowego programu stanowiło profilaktykę zdrowotną oraz społeczną w zakresie wykluczenia społecznego oraz obniżonego nastroju wśród młodzieży.
W ramach I etapu projektu w miesiącu marcu przeprowadzono 52 godziny lekcyjne zajęć warsztatowych w szkołach, które zgłosiły się do projektu: I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Płoskiego w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 2 im. A Mickiewicza W Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie, Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie.
W II etapie przeprowadzono trzy debaty wstępne oraz zorganizowano I Powiatową Debatę Publiczną.
Do zmagań w I Powiatowej Debacie Publicznej przystąpiły czteroosobowe drużyny: Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie w składzie: Adriann Stępkowski, Karol Niesłuchowski, Jakub Sochaczewski, Gabriel Żbikowski wraz z opiekunem Panią Dorotą Smolińską
Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w składzie: Daria Delura, Agata Głowacz, Dominika Grzywacz, Natalia Obidziński wraz z opiekunami Joanną Rutkowską, Joanną Zdrojewską -Bartczak
Mówcy prezentowali swoje umiejętności oratorskie na temat dotyczący szans oraz zagrożeń dla rozwoju człowieka i jego zdrowia psychicznego jakie niesie ze sobą Internet.
W tracie narady jury swoje referaty wygłosili również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie oraz Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie.
Po zaciekłej rywalizacji ostatecznie bardziej przekonujące dla jury okazały się argumenty Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Bema w Ciechanowie.

 

Źródło: Powiat Ciechanowski

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska