Minął kolejny rok intensywnej służby żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. 5 MBOT wchodzi w skład formującego się, piątego Rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Służbę w Brygadzie pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i ochotnicy – „Terytorialsi” z północnej części województwa mazowieckiego. Na koniec 2019 roku w Mazowieckiej Brygadzie służy ponad 2 tys. żołnierzy.

2019 rok to czas intensywnego szkolenia i budowania struktur pododdziałów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dzimieszkiewicza ps. „Rój”. W tym okresie odbyło się sześć powołań do batalionów lekkiej piechoty dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku oraz żołnierzy rezerwy. Szkolenie podstawowe trwało 16 dni i każdorazowo kończyło się uroczystą przysięgą. Żołnierze rezerwy, którzy zdecydowali się zasilić szeregi naszej Brygady odbywali 8 dniowe szkolenie wyrównawcze, przeznaczone i dostosowane specjalnie dla żołnierzy zawodowych, po zasadniczej służbie wojskowej oraz dla osób po przeszkoleniu wojskowym. Uroczyste przysięgi wojskowe, pięciokrotnie odbyły się na terenie jednostki wojskowej w Ciechanowie, natomiast wrześniowa przysięga miała miejsce w historycznej Olszynce Grochowskiej.

W ubiegłym roku każdy żołnierz mazowieckich „Terytorialsów” obowiązkowo odbył co najmniej dwa dni szkolenia w miesiącu. Zajęcia wypełnione były jedną z opracowanych form szkolenia indywidualnego lub specjalistycznego. W czerwcu, i listopadzie wszystkie pododdziały brygady rotacyjnie wzięły udział w intensywnym 14-dniowym szkoleniu zintegrowanym na poligonie w Nowej Dębie. Taka forma ćwiczeń w istotny sposób urealnia warunki działań bojowych i bardzo pozytywnie wpływa na zgranie pododdziału. Dodatkowo umożliwia przeprowadzenie szkoleń w warunkach zwykle niedostępnych w garnizonach np. prowadzenie strzelań na rzeczywistych odległościach czy też wykonanie rzutu granatem bojowym. Szkolenie zintegrowane zakończone było egzaminem końcowym, który pozwala na rozpoczęcie kolejnego okresu szkolenia.

01.06.2019 Siedlce 5 MBOT TSW Szkolenie rotacyjne Cwiczenia Specjalistyczne Fot. DWOT

W minionym roku dwa kolejne bataliony rozpoczęły szkolenie specjalistyczne, które jest kolejnym etapem nauki wojskowego rzemiosła w trzyletnim cyklu szkolenia w jakim uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Dzięki niemu podnoszą oni swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne, które są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym. „Terytorialsi” w czasie trwania drugiego okresu szkolenia ćwiczą w swoich rejonach odpowiedzialności oraz na najbliżej położonych garnizonowych ośrodkach szkolenia. Dowódcy pododdziałów w swojej działalności szkoleniowej wykorzystują między innymi instruktorów, którzy byli uczestnikami misji pokojowych oraz z Mobilnych Zespołów Szkoleniowych w skład których wchodzą byli żołnierze wojsk specjalnych. Batalion, który powstał jako pierwszy w strukturach 5 MBOT, czyli siedlecki, w październiku wszedł w trzeci etap szkolenia, jest to etap zgrywania pododdziałów.

Cennym doświadczeniem dla żołnierzy naszej Brygady był również udział w szkoleniach z innymi jednostkami wojskowymi. W czerwcu jeden z batalionów 5 MBOT wziął udział w największym w 2019r. przedsięwzięciu szkoleniowym Sił Zbrojnych RP  i jednym z kluczowych ćwiczeń w zeszłym roku na wschodniej flance NATO – DRAGON19. Przeprowadzone zostały także wspólne ćwiczenia żołnierzy 5MBOT z żołnierzami 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Szkolenia specjalistyczne

Oprócz szkoleń podstawowych, wyrównawczych i rotacyjnych mazowieccy Terytorialsi brali udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych, oferowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej. Mogli skorzystać nie tylko z kursów typowo wojskowych, niezbędnych żołnierzowi, ale także nabyć kwalifikacje, które mogą być przydatne w życiu cywilnym. Uczestniczyli, m.in. w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kursie doskonalącym dla kierowców przewożących towary niebezpieczne lub do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, kursach operatorów pił spalinowych czy koparko – ładowarek. WOT umożliwił również chętnym żołnierzom odbycie kursu na prawo jazdy kat. C. Pod koniec roku w Mazowieccy Terytorialsi wzięli także udział  w kursach dla ratowników wodnych i sterników motorowodnych.

Szkolenia w ramach wsparcia społeczeństwa lokalnego w sytuacjach kryzysowych

5 MBOT utrzymuje w całodobowej gotowości Zespół Oceny Wsparcia, którego głównym zadaniem jest ocena sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeby użycia sił i środków z zasobów Sił Zbrojnych RP. Przy współpracy z Dowództwem WOT, urzędem wojewódzkim i samorządami, Mazowiecka Brygada już w czerwcu zainaugurowała na terenie województwa pilotażowy projekt „PARASOL”. Celem projektu jest przygotowanie administracji cywilnej, służb i inspekcji do współdziałania z WOT w zakresie wsparcia lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. W pierwszych warsztatach udział wzięli przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, władze samorządowe poszczególnych dzielnic miasta stołecznego oraz podległe im służby i instytucje. We wrześniu odbyło się drugie szkolenie w ramach tego projektu, Tym razem projekt objął rejon odpowiedzialności 51 blp czyli powiat ciechanowski, płoński, żuromiński, mławski i przasnyski. Podczas warsztatów uczestnicy obejrzeli pierwszą prezentację modułu zadaniowego kompanii lekkiej piechoty na wypadek wystąpienia katastrof, czy klęsk żywiołowych. W listopadzie oraz grudniu, kolejne trzy edycje PARASOLA odbyły się także w rejonach pozostałych batalionów.

Rok 2019 to także liczne ćwiczenia z zakresu działań kryzysowych, prowadzone w całym rejonie odpowiedzialności Brygady we współpracy z innymi służbami. Nasi żołnierze mieli również okazję wykorzystać uprawnienia jakie daje im prerogatywa ustawy o powszechnym obowiązku obrony i wziąć udział w realnych poszukiwaniach osób zaginionych.

Sukcesy sportowe Mazowieckich Terytorialsów

W 2019 roku nie brakowało sukcesów sportowych. Wśród naszych żołnierzy mamy wielu zdolnych sportowców osiągających sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych. St. kpr. Robert Drozdowski oraz st. szer. Damian Matusiak wielokrotnie stawali na najwyższych stopniach podium osiągając wysokie wyniki w wyciskaniu sztangi leżąc. Drozdowskiemu w tym roku udało się wywalczyć złoto w Pucharze Świata XPC oraz WRPF Służb Mundurowych, a także podczas Mistrzostw Europy Wpa. Damian Matusiak natomiast stanął na najwyższym stopniu podium w swojej kategorii wagowej podczas Mistrzostw Europy oraz zdobył drugie miejsce podczas Pucharu Świata XPC.

Żołnierze 5 MBOT to także szybcy biegacze. Na szczególną uwagę w tej dyscyplinie sportowej zasługuje ppor. Barbara Jóźwiak oraz szer. Krzysztof
Pawlak, którzy wielokrotnie okazywali się najszybszymi biegaczami na różnych dystansach. Ppor. Jóźwiak zdobyła złoto podczas Mistrzostw WOT w półmaratonie, natomiast Pawlak dwukrotnie stawał na podium w Połówce Komandosa.

Wymieniając sukcesy sportowe żołnierzy 5 Brygady nie sposób nie wspomnieć o młodym i utalentowanym Terytorialsie z ciechanowskiego batalionu, który w 2019 r zdobył Wice Mistrzostwo Polski w MMA. szer. Olaf Sobotka ma na swoim koncie także wiele sukcesów w swoje dyscyplinie. 

W kropli krwi siła tkwi

Jednym z kluczowych projektów WOT jest „Krwioobieg Terytorialsa”. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej do systemu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 2019 roku trafiło 350 litrów krwi dla ratowania życia ludzkiego.

„Terytorialsi” aktywnie angażowali się w przedsięwzięcia wspierające HDK m.in.: w akcję , „SpoKREWnieni Służbą”, czy „Niepodległą mamy we krwi”. Wielu naszych żołnierzy to Honorowi Dawcy Krwi, odznaczeni podczas Gali z okazji obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Poprzez takie akcje wpisujemy się w pomoc społeczeństwu realizując swoją misję.

029.06.2019 powiat ciechanowski ćwiczenie zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną. Żołnierze 5MBOT przeszukują las, udzielają pomocy medyczniej oraz pomagają przy transporcie rannych w wypadku.

Plany na 2020 rok

Naszym najistotniejszym zamierzeniem na 2020 rok jest kontynuacja szkoleń w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej. Planujemy zorganizować cztery powołania dla nowych ochotników, pierwsze odbędzie się już 8 lutego.

W tym roku nasz najdłużej funkcjonujący  batalion, czeka certyfikacja po zakończonym 3-letnim cyklu szkolenia. Pozytywnie zakończenie tego „sprawdzianu” będzie skutkowała otrzymaniem statusu „combat ready”, czyli „gotowego do walki”.

Rok 2020 to także współpraca z pododdziałem wojsk brytyjskich, wspólne szkolenia oraz możliwość udziału naszych żołnierzy w kursie podoficerskim organizowanym przez Brytyjczyków.

W maju dwa nasze bataliony wezmą również udział w ćwiczeniu pk. ANAKONDA z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych RP.

2020 rok to dla 5 MBOT także praca nad pozyskaniem Sztandaru Brygady. Prace w tym kierunku rozpoczęły się już pod koniec 2019 a ich zwieńczeniem będzie uroczyste wręczenie Sztandaru, które zaplanowano na 1 marca 2020 roku.

****    

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej istnieje od maja 207 roku. Stały Rejon Odpowiedzialności Brygady to 17 powiatów Północnego Mazowsza i 7 dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Obecnie w ramach Brygady funkcjonują 4 bataliony lekkiej piechoty – w Ciechnowie, Siedlcach, Komorowie oraz Zegrzu Płd. Najstarszym a zarazem najliczniejszym batalionem jest ten stacjonujący w Siedlcach, liczy ponad 560 żołnierzy. Kolejnym pod względem liczebności jest ciechanowski batalion, który obecnie zasila blisko 500 żołnierzy. 52 batalion z Komorowa przez cały czas zwiększa swoją liczebność i w chwili obecnej posiada blisko 400 żołnierzy. Najmłodszym a zarazem najmniej licznym batalionem jest zegrzyński, który liczy blisko 300 żołnierzy.

    Aneta SZCZEPANIAK

fot. 5MBOT

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider