W dniu 30 października 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie (parter) odbędzie się LXV Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.


Obrady odbędą się według następującego porządku :
1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LXV sesji Rady Powiatu VI kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Informacja na temat organizacji szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych
przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2023/2024, z uwzględnieniem
przeprowadzonych w okresie wakacji w obiektach oświatowych remontów
i modernizacji, w kontekście posiadanych środków finansowych– DRUK Nr 1
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 2022/2023,
w tym o wynikach:
1. egzaminu ośmioklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których
prowadzenie, należy do zadań własnych powiatu,
2. nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty w szkołach
i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie, należy do zadań
własnych powiatu– DRUK Nr 2
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego –
DRUK Nr 3
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok- DRUK Nr 4
c) ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu.– DRUK Nr 5
d) zmiany Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz
Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Powiecie Ciechanowskim na lata 2023 –
2028 – DRUK Nr 6
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska