Miesiące nerwów i walki o godziwą płacę zakończyły się zawarciem porozumienia pomiędzy Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” a pracodawcą – firmą Sofidel Polska.
Grupa Sofidel jest obecnie jednym ze światowych liderów na rynku produkcji papieru higienicznego. Ze swojej siedziby w Porcari (Lucca), Sofidel koordynuje działalność 19 firm w całej Europie i Stanach Zjednoczonych, które produkują ponad milion ton papieru rocznie i zapewniają zatrudnienie ponad 6000 osób. Jednak wśród grona pracowników nie wszyscy czuli się odpowiednio wynagradzani i zmotywowani do pracy. Aby walczyć o godziwe zarobki w firmie powstała Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”.

mil.

więcej w papierowym wydaniu CC