Podczas lutowej sesji Rady Gminy Ojrzeń, podczas swojego wystąpienia urzędujący Wójt Gminy Zdzisław Mierzejewski oświadczył, że zamierza kandydować w nadchodzących wyborach samorządowych, które zostały zaplanowane na 7 kwietnia.


Zaznaczył, że będzie ubiegał się reelekcję z tego samego komitetu „ Samorządność”, z którego startował w 2018 roku. Oświadczył, że zostanie on zarejestrowany w terminie zgodnie z kalendarzem wyborczym. W wyborach z tego komitetu będą startować zarówno kandydaci na radnych jak i kandydat na wójta w osobie Zdzisława Mierzejewskiego.

– Co do mnie nie chciałem do tej pory ostatecznie się wypowiadać, czy będę kandydował, bo na razie nic oficjalnie nie wiem o innych, o tym kto jeszcze będzie startował. Ale jako, że dziś odbywa się sesja, chciałbym oświadczyć, że zamierzam kandydować na stanowisko wójta gminy Ojrzeń – zadeklarował urzędujący wójt.
Ponadto jak jeden z argumentów, które podał Zdzisław Mierzejewski było to iż w gminie rozpoczęte są zadania, które wymagają kontynuacji np. oczyszczalnia czy kanalizacja. A przerwanie ciągłości władz, może mocno zakłócić te zadania.

Bardzo pozytywnie wypowiedział się również urzędujący wójt o współpracy pomiędzy gminą Ojrzeń a władzami Powiatu Ciechanowskiego. Natomiast bardzo negatywnie ocenił poprzednią władzę.

– Źle wyglądały poprzednie lata, z poprzednią starostą, która była całkowicie negatywnie ustosunkowana do gminy Ojrzeń, włącznie z członkiem Zarządu Powiatu, pochodzącym z naszej gminy – zaznaczył Zdzisław Mierzejewski.

Również podczas lutowych obrad deklarację o zamiarze startu w wyborach samorządowych na urząd wójta gminy Ojrzeń złożył sekretarz gminy Adam Dejnakowski. Zapowiedział, że zgłosi on również swoich kandydatów radnych.

– Mam nadzieję, że wójt się na mnie z tego powodu nie pogniewa i nie pokłócimy się o to. Swój program przedstawię w późniejszym terminie – powiedział Adam Dejnakowski.
Swoją kandydaturę na urząd wójta gminy Ojrzeń oficjalnie potwierdził również Artur Delura, który będzie startował z własnego komitetu, który jak określił jest rezultatem wspólnych wysiłków zarówno jego samego jak i jego zaufanych współpracowników oraz lokalnych liderów społecznych.

– Nasz komitet opiera się na zasadach otwartości, uczciwości i zaangażowania, które stanowią fundamenty naszych działań na rzecz rozwoju gminy. Przykładamy ogromną wagę do współpracy z mieszkańcami oraz do transparentności naszych działań. Nasze hasła kampanijne, takie jak “Świeża siła, nowa energia, wspólna praca”, odzwierciedlają naszą determinację do działania na rzecz dobra wspólnego, a nie jedynie prywatnych interesów czy ambicji politycznych. Naszym celem jest stworzenie platformy, która będzie promować aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej oraz sprzyjać dialogowi i współpracy na rzecz rozwoju naszej gminy oraz odbudowy pozytywnych relacji z sąsiednimi gminami – powiedział naszemu reporterowi Artur Delura.

Ponadto o mandaty radnych będą ubiegać się kandydaci reprezentujący komitet Artura Delury.
– W związku z zasadą demokracji i pluralizmu politycznego, którą uznaję za fundamentalną wartość w procesie wyborczym, moim zamiarem jest zapewnienie pełnego spektrum wyboru dla mieszkańców naszej gminy. Dlatego też, w moim planie wyborczym przewiduję wystawienie kandydatów na radnych z różnych środowisk społecznych i zawodowych. Będą to osoby, które wykazują się zarówno wiedzą merytoryczną, jak i zaangażowaniem w sprawy lokalne. Chcę, aby Rada Gminy była reprezentatywnym organem, odzwierciedlającym różnorodność naszej społeczności oraz dbającym o jej interesy na najwyższym poziomie – podkreśla Artur Delura.
Ponadto przybliżył również powody dla, których kandyduje.

– Wiele rzeczy można w gminie zrobić szybciej, racjonalniej i efektywniej. Dla mnie ważne jest to, aby mieszkańcy mieli cały czas realny wpływ na wszystko, co dzieje się w gminie, a nie tylko wtedy, gdy są wybory, raz na pięć lat. Dlatego też postawienie mnie na stanowisku wójta będzie oznaczało nie tylko zmianę osoby na tej funkcji, ale przede wszystkim zmianę sposobu zarządzania i dialogu z mieszkańcami. Zależy mi, aby dialogu z mieszkańcami nie sprowadzać do wywieszenia informacji w gablocie lub dwóch zebrań wiejskich w ciągu roku, na których jest niska frekwencja. W moim przekonaniu, aktywna partycypacja społeczna to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na lepsze rozwiązania i większą efektywność działań podejmowanych przez samorząd. Będę stale konsultował się z mieszkańcami, aby poznać ich potrzeby, zrozumieć codzienne problemy, które często pozostają nierozwiązane przez lata. Wśród tych kwestii znajdują się braki infrastruktury, jak na przykład brak sieci światłowodowej czy problemy z dostępem do czystej wody pitnej. Pragnę również skoncentrować się na zagadnieniach związanych z edukacją i kulturą lokalną, takich jak potrzeba wydłużenia godzin funkcjonowania świetlic szkolnych oraz dostosowanie remiz na potrzeby codziennego życia mieszkańców. W ramach dążenia do sprawiedliwości społecznej, będę podejmować działania mające na celu bezpłatne przekazanie budynków remiz OSP właściwym jednostkom straży pożarnej oraz sołectwom, co uznaję za jeden z priorytetów naszej gminy – wyjaśnia kandydat na wójta gminy Ojrzeń.

Swoją kandydaturę potwierdził w mediach społecznościowych  również Jacek  Biliński , który jest  być kandydatem PSL.

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska