5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zakończyła rok 2018 z bilansem 7 szkoleń szesnastodniowych oraz 7 szkoleń dla rezerwistów, dodatkowo przeprowadzono 35 szkoleń indywidualnych i 5 specjalistycznych, które odbywały się co najmniej dwa dni w miesiącu. W roku 2019, szkolenia dla nowych kandydatów rozpoczęły się już od stycznia.
Rok 2019 to dla Mazowieckiej Brygady kolejny intensywny okres. 26 stycznia odbyło się pierwsze w nowym roku powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej. Powołano kolejnych 90 ochotników, w tym 63 bez przeszkolenia wojskowego, z czego prawie 50% stanowią uczniowie, studenci i nauczyciele, którzy odbywają szkolenie w ramach projektu Ferie w WOT.
Kandydaci na Terytorialsów obecnie realizują szkolenie podstawowe na Placu Ćwiczeń Taktycznych Targonie oraz strzelnicy w Czarnotach. Szkolenie to skierowane jest do osób, które nie miały styczności z wojskiem, jego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w WOT. W ciągu tych szesnastu dni, które spędzą na intensywnym szkoleniu, poznają podstawowe umiejętności taktyczne i strzeleckie a także podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Największy nacisk kładziony jest na szkolenie strzeleckie, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Ochotnicy już drugiego dnia po wcieleniu otrzymują broń w postaci Karabinka MSBS GROT, nie rozstają się z nim do ostatniego dnia szkolenia. Dużo czasu poświęcą również na szkolenie SERE, które później będzie kontynuowane w trzecim roku szkolenia. Szkolenie SERE uczy nie tylko zasad przetrwania w kryzysowych warunkach, ale myślenia, iż wola i motywacja, kreatywność są często sposobem wyjścia z trudnego położenia.

A.Sz.

Więcej w papierowym wydaniu CC