Ciechanowianie poparli koncepcję częściowego odbetonowania placu Jana Pawła II i zwiększenia tam powierzchni zielonej – poinformował  Urząd Miasta. Mieszkańcy swoją opinię wyrazili w trwających 8 miesięcy konsultacjach społecznych. Blisko 94% ważnie oddanych głosów opowiedziało się za zmianą sposobu zagospodarowania terenu przed ratuszem według opracowanej koncepcji architektonicznej. W konsultacjach oddano 1811 głosów.

Na pytanie „Czy należy zmienić sposób zagospodarowania placu Jana Pawła II w Ciechanowie według opracowanej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej” twierdząco odpowiedziało 93,8% osób (1469 głosów mieszkańców). Przecząco odpowiedziało 6,2% osób (97 głosów).

– Łącznie w konsultacjach, które trwały 8 miesięcy (od 1 lutego do 30 września 2023 r.) oddano 1811 głosów, z czego 1385 oddano drogą elektroniczną, a 426 w wersji papierowej. Ważnych głosów było 1566. Spośród wszystkich oddanych głosów 245 było nieważnych. Nieważność wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane, m.in. wskazujące, iż nie jest mieszkańcem Ciechanowa, posłużył się danymi osób zmarłych, głosujący oddał głos kilka razy papierowo i elektronicznie. Konsultacje prowadzono elektronicznie (dano mieszkańcom możliwość wypełnienia ankiety online) i w wersji papierowej (można było oddać swój głos wrzucając wypełnioną ankietę do urny w Urzędzie Miasta). Miasto przeprowadziło również w ramach konsultacji debatę ekspertów z udziałem mieszkańców na temat historii i przyszłości placu przed ratuszem – informuje Urząd Miasta Ciechanów. 

Projekt poddany przez miasto pod konsultacje to koncepcja autorstwa mgr inż. arch. kraj. Aleksandry Prus, która została uznana za najlepszą przez jury, w którego składzie znaleźli się architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

– Koncepcja zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni placu Jana Pawła II i zastąpienie jej roślinnością, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną terenu. W projekcie część terenu tworzy strefę parkową z elementami małej architektury (huśtawki, pergole, stoliki rekreacyjne, ławy parkowe, ławki, kosze oraz oświetlenie). W propozycji pojawia się atrakcyjna i bogata roślinność: nowe nasadzenia zieleni, których najważniejszym elementem są wysokie drzewa, nadające przestrzeni charakter parkowy. Pozostałe nasadzenia to krzewy, pnącza i byliny sadzone w grupach. Zieleń nie zakłóca w niej głównych ciągów pieszych oraz istniejących parkingów. Dodatkowo koncepcja zakłada rozebranie nawierzchni wokół istniejących drzew, demontaż krat osłonowych i stworzenie połączonych rabat zamiast punktowych nasadzeń, o łącznej powierzchni 770 m2. W mniejszym stopniu zmieniona miałaby być zachodnia część terenu, uwzględniając istniejący parking tworzący również przestrzeń na potrzeby imprez miejskich. Założenia projektowe uwzględniają racjonalne gospodarowanie nakładami finansowymi poprzez częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury – wyjaśnia ratusz. 

Obecna forma zagospodarowania placu przed ratuszem w Ciechanowie to efekt inwestycji zrealizowanej w latach 2010-2011 r., kiedy teren w znacznej części zabetonowano, likwidując większość istniejącej wcześniej zieleni. Rezultat znacznie podzielił ciechanowian w ocenach tej zmiany. W 2022 r. ratusz ogłosił konkurs architektoniczny na projekt zagospodarowania placu. Następnie zapytano mieszkańców, co sądzą o pomyśle zwiększenia tam obszaru zieleni.

 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska