Ponad 7000 wniosków do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej złożyły osoby, które stawiły się na tegoroczną kwalifikację wojskową. Najwięcej chęt-nych do wstąpienia w szeregi terytorialsów było na Kujawach i Pomorzu, Pod-karpaciu oraz południowym Mazowszu.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa trwała od 4 lutego do 26 kwietnia br. W tym roku po raz drugi przy Powiatowych Komisjach Lekarskich pojawili się rekruterzy z Brygad Obrony Terytorialnej, którzy organizowali mobilne punkty rekrutacyjne. Można było tam uzyskać informacje na temat specyfiki służby, zasad naboru, poznać wyposażenie Terytorialsów, a także porozmawiać z żołnierzami. Na terenie Północnego Mazowsza punkty rekrutacyjne były obecne w całym rejonie odpowiedzialności 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i wzięli w niej udział żołnierze z wszystkich czterech batalionów 5MBOT a także pracownicy Resortu ON.
Pomysł na rekrutację podczas kwalifikacji okazał się być przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Do zespołów rekruterów z WOT na terenie dwunastu województw zgłosiło się ponad 7 000 kandydatów, którzy złożyli wnioski o powołanie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Na Północnym Mazowszu podczas kwalifikacji zostało złożonych ponad 200 wniosków do Terytorialnej Służby Wojskowej. W czasie trwania akcji zdecydowanie zwiększyło się również zainteresowanie osobistym odwiedzeniem Wojskowych Komend Uzupełnień co zaowocowało kolejnymi zgłoszeniami chętnych.
Od początku budowy formacji wnioski o służbę w WOT złożyło już ponad 37 000 osób, co jak podkreśla gen. Kukuła „świadczy o bezprecedensowej odpowiedzi społeczeństwa” podkreślając przy tym, że „każdy obywatel, który chce się przygotować do obrony kraju musi mieć do tego prawo”.
Kwalifikacja wojskowa to dobry moment dla młodych ludzi, by rozważyć kierunki swojego życiowego rozwoju. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia pogodzenie dotychczasowej aktywności ze służbą ojczyźnie i lokalnej społeczności. Żołnierze OT mogą uczyć się, pracować lub studiować i jednocześnie służyć, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia.

A.S.

Więcej w papierowym wydaniu CC