Nerwową atmosferę dało się zauważyć podczas posiedzenia komisji rewizyjnej powiatu ciechanowskiego. Wszyscy zebrani zainteresowani byli głównie punktem 3, a w szczególności Joanna Potocka – Rak. Chodziło o wydanie opinii w sprawie wniosku o odwołanie starosty.


Czekano również na wykazanie nieprawidłowości w jednostkach organizacyjnych powiatu czy w samym starostwie. Okazało się, że przeprowadzone kontrole w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu w 2022 r. nie wykazywały żadnych nieprawidłowości. Nie wskazano również uwag do prac wydziałów Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
Jednak zaskoczenie przyniosła informacja o tym, iż wniosek odwołanie Starosty będzie procedowany dopiero na kolejnej komisji, która zaplanowana został na 19 grudnia na godz. 15:15.

Do zaistniałej sytuacji odniosła się w mediach społecznościowych starosta Joanna Potocka – Rak.
„(…)We wniosku o moje odwołanie znalazły się m.in. zarzuty co do prawidłowości realizacji inwestycji, które prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg i funkcjonowania Wydziałów. Jeżeli sytuacja w Starostwie Powiatowym i Jednostkach Organizacyjnych Powiatu jest tak dramatyczna jak twierdzą wnioskodawcy, że w końcówce roku, w trudnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej trzeba odwoływać Starostę i cały Zarząd Powiatu i destabilizować pracę urzędu i wielu jednostek, to dlaczego, nikt nie chce podjąć merytorycznej dyskusji ws. tej dramatycznej sytuacji???” – pyta.

Przypomnimy, że 16 listopada br. sześcioro radnych powiatu ciechanowskiego: Sławomir Morawski, Jan Andrzej Kaluszkiewicz, Wojciech Rykowski, Barbara Kornatowska, Łukasz Lewandowski, Tadeusz Wieczorek,  złożyło wniosek o odwołanie starosty. Głosowanie nad odwołaniem starosty ma odbyć się podczas grudniowej sesji, jednak zanim to nastąpi wniosek zostanie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną w skład, której wchodzą: W skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego wchodzą: Łukasz Lewandowski – przewodniczący, Wiesław Balcerzak, Cezary Chodkowski, Irena Gawarecka, Zbigniew Gutowski, Barbara Kornatowska.

Warto zaznaczyć, że najbardziej licznym klubem obecnie jest Prawo i Sprawiedliwość mając 7 radnych. Następnie po czterech radnych Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze oraz WiR , troje Polskie Stronnictwo Ludowe, dwa Platforma Obywatelska i 1 bez zobowiązań klubowych. Aby odwołać starostę niezbędnych jest 13 głosów.

Do tematu będziemy powracać.

Lim.

 

fot. FB/Joanna Potocka-Rak

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska