Miejsca opieki w żłobku, klubie dziecięcym są już na wyciągnięcie ręki. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opublikował listę wnioskodawców, z którymi podpisał umowy na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W ramach 10 projektów powstanie aż 296 miejsc opieki na terenie Mazowsza.

Gdzie te żłobki?
Projekty wybrane do dofinansowania będą sprzyjały nowemu etapowi w życiu dzieci jak i ich rodziców. Powrót do pracy i żłobek blisko miejsca zamieszkania pozwolą pogodzić rodzicom zawodowe obowiązki z opieką nad najmłodszymi. Nowe miejsca powstaną w Lubowidzu, Przasnyszu, Ciechanowie, Miastkowie Kościelnym, Jedlińsku, Dębem Wielkim, Płońsku, Radomiu, Garwolinie i Gostyninie.

Jak to się ma do rodziców i dzieci?
Rodzice w trakcie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz niepracujący będą mieli szansę na oddanie dzieci do żłobka i powrót do pracy. Rekrutacja prowadzona będzie przez każdego z 10 beneficjentów. Wolne miejsce w żłobku zyskają ci, którzy spełnią wszystkie kryteria, i będą pochodzić z obszaru realizacji projektu np. gminy.

Jak się dostać?
Należy zapoznać się z tzw. listą umów zawierającą nazwy i dane beneficjentów, z którymi należy się kontaktować. Znajdują się w niej też krótkie opisy projektów, z których wynika, kto może stać się uczestnikiem projektu. Dokument można znaleźć na:
http://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/ w sekcji Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków, zakładce Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020. Nie pozostaje nic innego jak zadzwonić i zgłosić swój udział!

O co chodziło w konkursie?
Gminy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mogły starać się o dofinansowanie z WUP w Warszawie we wrześniu 2017 r. Miały zdiagnozować zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych w danej lokalizacji, i zaprojektować ich funkcjonowanie począwszy od remontu, a skończywszy na organizacji zajęć dodatkowych. Dofinansowanie dostały najlepsze projekty, gdyż pula środków wynosiła jedynie 20 mln zł.