7 lutego 2023 r. podczas LXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego doszło do rozpatrzenia i podjęcia uchwał w sprawie odwołania Wicestarosty Przasnyskiego oraz powołania nowego Wicestarosty.

Zmiany w składzie Zarządu Powiatu wynikają z prawomocnego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, stwierdzającego, że Waldemar Trochimiuk, Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Na mocy zapisów Ustawy Lustracyjnej, z dniem wpłynięcia orzeczenia do Rady Powiatu Waldemar Trochimiuk przestał sprawować funkcję Wicestarosty Powiatu Przasnyskiego.

W związku z powyższym Rada Powiatu Przasnyskiego podczas LXIX sesji, odbywającej się 7 lutego 2023 r., podjęła uchwałę stwierdzającą, że w wyniku tajnego głosowania, odwołano Waldemara Marka Trochimiuka z funkcji Wicestarosty Przasnyskiego i zwolniono go z pełnienia dotychczasowych obowiązków. Uchwała weszła życie z dniem podjęcia.

W tym celu do porządku LXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego wprowadzono punkt porządku obrad polegający na rozpatrzeniu i podjęciu uchwały w sprawie: rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Zarządu Powiatu Przasnyskiego oraz powołania Wicestarosty Przasnyskiego.

W głosowaniu tajnym nowym Wicestarostą Powiatu Przasnyskiego został wybrany Paweł Mostowy.

 

źródło:Powiat Przasnyski 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska