Powiat Ciechanowski ogłosił wyniki konkursu pod nazwą  ” Pisanki historią malowane”. Był on adresowany do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego. 

Przedmiotem konkursu było wykonanie zdobienia styropianowego jaja wysokości 40 cm, zdobionego dowolną techniką. Uczestnicy mogli zgłosić jedną pracę wykonaną indywidualnie lub zbiorowo.

W konkursie „Pisanki historią malowane” uczestniczyły poniższe placówki edukacyjne.

1. Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”; ul. Lazurowa 1, Ciechanów
2. Miejskie Przedszkole Nr 3; ul. Sienkiewicza 26 A, Ciechanów
3. Miejsko – Gminne Przedszkole; ul. Ciechanowska 8, Glinojeck
4. Szkoła Podstawowa Nr 4; ul. Płońska 143, Ciechanów
5. Szkoła Podstawowa Nr 5; ul. Broniewskiego 1, Ciechanów
6. Szkoła Podstawowa Nr 7; ul. Czarnieckiego 40, Ciechanów
7. Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4, Sońsk
8. Internat Zespołu Szkół Nr 2; ul. Orylska 9, Ciechanów
9. Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego, ul. Kopernika 7, Ciechanów

Poza konkursem: KRDP Ciechanów

Komisja oceniająca prace uznała, że wszystkie prace wykonane zostały przy bardzo dużym zaangażowaniu ich autorów/wykonawców. Są estetyczne, charakteryzują się dużymi walorami artystycznymi, wykonane zostały różnymi technikami z wykorzystaniem rozmaitych materiałów oraz nawiązują do historii powiatu ciechanowskiego.
Komisja konkursowa podjęła decyzję, że Wykonawcy wszystkich prac w ramach poszczególnych kategorii otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.

Red. 

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

no images were found