Od dziś (16.03. br.) Poczta Polska wprowadza zmiany w świadczonych usługach. W związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta wstrzymuje przyjęcia przesyłek do innych krajów. Wprowadzone zostają również zmiany w organizacji pracy placówek pocztowych. Po pierwsze godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy czym w wybrane dni placówka będzie czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę, także pozostałe placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny.

I tak placówki Poczty Polskiej w Ciechanowie przy ul. Grodzkiej, Batalionów Chłopskich oraz przy ul. Sieniewicza 81 będą pracowały w następujących godzinach:dni robocze: 08:00-14:00, a w soboty: 08:00-11:00.

Palcówka przy ul. B. Kicińskiego przyjmie interesantów w dni robocze: Pon.: 10:00-16:00 Wt.: 10:00-16:00 Śr.: 10:00-16:00 Czw.: 10:00-16:00 Pt.: 14:00-20:00. W soboty placówka nieczynna.

Filia Urzędu Pocztowego przy ul. Spokojnej 24 w dni robocze czynna jest: Pon.: 10:00-16:00 Wt.: 10:00-16:00 Śr.: 10:00-16:00 Czw.: 10:00-16:00 Pt.: 14:00-20:00, natomiast w soboty placówka nieczynna.

Mieszkańcy Ciechanowa odwiedzający FUP przy ul. Reutta 13 muszą pamiętać iż placówka czynna będzie w dni robocze Pon.: 10:00-16:00 Wt.: 10:00-16:00 Śr.: 10:00-16:00 Czw.: 10:00-16:00 Pt.: 14:00-20:00, a w sobotę będzie nieczynna.

W Sońsku Filia Urzędu Pocztowego przy ul. Ciechanowskiej 20 czynna będzie w dni robocze od godz. 7.30 do 13.30. W Opinogórze Górnej FUP przy. ul. Z. Krasińskiego 4 czynna będzie również tylko w dni robocze w godz.  Pon.: 12:30-18:30 Wt.: 08:00-14:00 Śr.: 08:00-14:00 Czw.: 08:00-14:00 Pt.: 08:30-14:30.

FUP w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowska 40a lok. 1 czynna w dni robocze Pon.: 12:30-18:30 Wt.: 07:30-13:30 Śr.: 07:30-13:30 Czw.: 07:30-13:30 Pt.: 07:30-13:30.

FUP w Regiminie będzie czynna: Pon.: 13:30-19:30 Wt.: 09:00-15:00 Śr.: 09:00-15:00 Czw.: 09:00-15:00 Pt.: 09:00-15:00

– Organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych.  Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. STREFY OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

Poczta Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych. Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia zostaną wdrożone szczególne procedury.

Lim.

fot. 

 

Znajdź nas na FB