Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekaże ponad 80 mln zł dla mazowieckich szpitali na zakup lub dofinansowanie sprzętu lub aparatury medycznej oraz finansowanie inwestycji budowlanych. Podmioty lecznicze z regionu ciechanowskiego otrzymają łącznie ponad 7,3 mln zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, które zostaną przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych.


– Obecnie cieszymy się ze znacznej poprawy sytuacji epidemicznej, ale musimy być przygotowani na różne scenariusze. Przekazane środki na inwestycje zapewnią dobre przygotowanie szpitali na przyjęcie większej liczby pacjentów z Covid-19, ale też potencjalnie z innymi chorobami zakaźnymi. To dobry moment, aby kolejny raz podziękować kierującym placówkami medycznymi oraz personelowi za wysiłek związany ze wzmożoną pracą, za poświęcenie na rzecz dobra pacjentów. Wszystkie nasze działania powinny być skoncentrowane na podnoszeniu jakości świadczeń udzielanych we wszystkich placówkach medycznych. Inwestycje sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z pewnością się do tego przyczynią – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda Mazowiecki powołał zespół, który ocenił złożone przez szpitale wnioski i sprawdził w jakim stopniu podmioty lecznicze w województwie mazowieckim były zaangażowane w walkę z COVID-19, a zakupiony sprzęt, aparatura medyczna i inwestycja budowlana oraz infrastruktura tlenowa były niezbędne do walki z wirusem. Inwestycje i zakupy muszą zostać sfinalizowane do końca 2022 r.

Zaopiniowanym wnioskom nadawano priorytety pod względem zasadności:

· Priorytet I – brak realizacji inwestycji uniemożliwi diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19 i negatywnie wpłynie na system zabezpieczenia COVID w województwie mazowieckim,
· Priorytet II – brak realizacji inwestycji utrudni diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19 w podmiocie leczniczym,
· Priorytet III – realizacja inwestycji usprawni proces diagnostyki i leczenia pacjentów z COVID-19.

Na zakup inwestycyjny sprzętu medycznego podpisano 5 umów na łączną kwotę ponad 5,6 mln zł z podmiotami leczniczymi z regionu ciechanowskiego:
· Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie , 2 umowy na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł, na rezonans magnetyczny, holter ciśnieniowy oraz spirometr,
· Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu , umowa na kwotę 180 tys., na defibrylator,
· Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie , umowa na prawie 1,2 mln zł, na myjnię dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem, sterylizator niskotemperaturowy, przyłóżkowy resuscytator noworodkowy, macerator, komputerowy system nadzorujący i dokumentujący przebieg dekontaminacji narzędzi i sprzętu, ich obieg, współpracujący z systemem AMMS, wózek wsadowy do myjni dezynfekatora do narzędzi laparoskopowych, respirator stacjonarno-transportowy dla dzieci, urządzenie do fumigacji, łóżko szpitalne bariatryczne oraz parawan mobilny RTG,
· Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, umowa na ponad 686 tys. zł, na nosze bariatryczne, aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, wannę z podnośnikiem kąpielowo- transportowym, lampy bakteriobójcze, wózki anestezjologiczne oraz chłodnię na ciała lub komorę chłodniczą wraz z wózkiem hydraulicznym.

Na finansowanie inwestycji budowlanych podpisano 5 umów na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł z podmiotami leczniczymi z regionu ciechanowskiego:
· Specjalistyczny Szpital Wojewódzki z siedzibą w Ciechanowie , 2 umowy na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł, na modernizację instalacji tlenowej (etap I i II),
· Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Płońsku , 2 umowy na łączną kwotę ponad 506 tys. zł, na wykonanie przesłon oraz na budowę koncentratora tlenu,
· Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Mławie , umowa na prawie 80 tys. zł, na modernizację dźwigu windowego.

Przekazane środki finansowe mają być wykorzystane przez podmiot, który realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na wykonywanie badań czy leczenie pacjentów.

W zakresie inwestycji budowlanych w województwie mazowieckim ponad 20 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację niezbędnych instalacji tlenowych. Na modernizację oddziałów, izb przyjęć czy szybów windowych zostanie przeznaczonych ok. 8 mln zł. Inwestycje zakupowe dotyczą rezonansów magnetycznych, analizatorów parametrów krytycznych, myjni – dezynfektorów, maceratorów, autoklawów oraz innego sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów w szczególności umożliwiających diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19 i wykorzystywanych do leczenia powikłań po tej chorobie. Obecnie są procedowane pozostałe umowy z podmiotami leczniczymi.

źródło:MUW

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska