Na parterze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie doszło do pożaru. Zauważył to pracownik szkoły i natychmiast zawiadomił o zagrożeniu dyrektora placówki. Dyrektor zarządza ewakuację budynku. Jeden z pracowników nieskutecznie próbuje ugasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym, jednak wskutek dużego zadymienia traci przytomność. Pożarem zagrożone są pomieszczenia przyległe.

Na szczęście to tylko ćwiczenia. 2 października 2018 r. odbyły się one na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie. Ćwiczenia połączone były z praktycznym przeprowadzeniem ewakuacji wszystkich osób z budynku szkoły oraz akcją „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, prowadzonej pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 – Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze specyfiką obiektu, doskonalenie praktycznych umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiekcie szkoły oraz oceną stopnia przygotowania kierownictwa i pracowników szkoły w sytuacji nagłego zagrożenia spowodowanego pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem – wyjaśnia   bryg. Andrzej Król z KP PSP w Ciechanowie.

Red.

no images were found

Fot. : KP PSP Ciechanów