Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz ponownie zaprasza mieszkańców powiatu ciechanowskiego do wzięcia udziału w konkursie na skróconą nazwę Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie.  Poprzedni nie został rozstrzygnięty. 

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zakończyło się postępowanie konkursowe dotyczące pierwszego  „Konkursu na skróconą nazwę Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie”. Na konkurs wpłynęło 36 formularzy zgłoszeniowych. Komisja Konkursowa nie wyłoniła zwycięzcy, a tym samym unieważniła Konkurs.

” Po zapoznaniu się z proponowanymi nazwami skróconymi zawartymi w przysłanych formularzach zgłoszeniowych Komisja Konkursowa podjęła decyzje o niewyłonieniu zwycięzcy, tym samym unieważniając Konkurs, zgodnie z art. 2 § 8 Regulaminu Konkursu na skróconą nazwę Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 18/2024 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku” – czytamy w treści uzasadnienia. 

Teraz rozpoczyna się drugi konkurs a propozycje można przesyłać do końca maja br. 

Konkurs ma charakter regionalny (powiatowy) i skierowany jest do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących mieszkańcami powiatu ciechanowskiego.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną skróconą nazwę parku składającą się z dwóch wyrazów.

Zgłoszenie należy:

-przesłać na adres pckisz@pckisz.pl w terminie do dnia 31.05.2024 r. do godz. 12:00 tytule wiadomości wpisując „Konkurs na skróconą nazwę Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie” ;
-dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do dnia 31.05.2024 r. (tj. do piątku) do godz. 12:00 lub przesłać rejestrowaną przesyłkę pocztową na adres: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie ul. Strażacka 5; 06-400 Ciechanów z dopiskiem “Konkurs na nazwę Rodzinnego Parku Edukacji
i Rozrywki w Gołotczyźnie” (decyduje data stempla pocztowego).

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2024 roku.

Szczegółowe zasady określa regulamin.

Uchwała Nr 61/2024 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku

Załącznik do Uchwały

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska