Materiał wyborczy KWW Stefana Pawłowskiego 

Rozmowa ze Stefanem Pawłowskim, kandydatem na wójta Gminy Ciechanów

Wiadomość o odwołaniu Pana z funkcji wójta gminy Ciechanów zaskoczyła wszystkich. Jak Pan ocenia tę decyzję Premiera Donalda Tuska?

Stefan Pawłowski: Mimo wcześniejszych informacji o próbach odwołania mnie z funkcji wójta gminy, decyzja z 26 lutego, była dla mnie dużym zaskoczeniem, przede wszystkim ze względu na krótki czas do wyborów samorządowych które odbędą się 7 kwietnia. Sama forma odwołania, która to decyzja została dostarczona do sekretariatu przez kierownika delegatury wojewódzkiej i pozostawiona, bez wcześniejszej próby skontaktowania się ze mną jest też dość dziwna.

 
Czy podano Panu przyczynę odwołania? Jeśli tak to jaką?

SP: W mojej ocenie odwołanie mnie z funkcji Wójta Gminy Ciechanów nastąpiło z naruszeniem prawa. Premier w odwołaniu wskazał jako podstawę prawna odwołania art. 28f ust. 1 Ustawy o Samorządzie Gminnym, który to mówi o wygaśnięciu mandatu. Wygaśniecie mandatu następuje w określonych sytuacjach: śmierci, prawomocnego wyroku lub rezygnacji z funkcji. Żadna taka sytuacja nie zaistniała. Zostałem powołany na funkcję Wójta Gminy decyzja Premier Mateusz Morawieckiego 10.03.2023 r. z dniem objęcia funkcji 13.03.2023 r. rada Gminy Uchwałą z dnia 29.03.2023 r. na podstawie art.28d ust.2 o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających powierzyła mi pełnienie funkcji Wójta Gminy do wyborów samorządowych, które odbędą się 7.04.2024 r. Uchwała ta nie została zaskarżona, również nadzór prawny wojewody uznał legalność tej Uchwały. Decyzja premiera Tuska jest zatem w oczywisty sposób sprzeczna z prawem, narusza w sposób nieuprawniony autonomię i decyzje Radnych Gminy Ciechanów oraz podważa zaufanie obywateli do państwa prawa i w sposób bezprecedensowy wchodzi w kompetencje samorządu gminnego. W piśmie Premiera odwołującym mnie z funkcji nie ma żadnego odniesienia do tej uchwały. W związku z powyższym złożyłem od tej decyzji odwołanie zarówno do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich celem kontroli jej legalności.


Jak ta decyzja może wpłynąć na funkcjonowanie Urzędu Gminy?

SP: Zapewne wprowadzi niepotrzebny chaos organizacyjny, szczególnie w tak gorącym okresie jak, okres kampanii wyborczej. Rodzi to pewien niepokój wśród pracowników. To co było przesłanką dla radnych w chwili podejmowaniu Uchwały w dniu 29.03.2023 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających Rada Gminy wskazała takie przesłanki, jak sprawne funkcjonowanie gminy i względy finansowe ‘’, tak teraz to niema zastosowania, rodzi bowiem przerwanie ciągłości zarzadzania i dodatkowe koszty finansowe dla gminy.


Czy nie obawia się Pan, że pełniący obowiązki wójta a zarazem Pana konkurent w wyborach samorządowych, będzie starał się Pana zdyskredytować jako kandydata na wójta?

SP: Myślę, że to było główną przesłanką do takiego rozwiązania. Proszę przypomnieć jak usilnie próbowano udowodnić, że w gminie Ciechanów nie było PGR-ów i że gmina nie powinna otrzymać dofinansowania w wysokości 5 mln zł z programu Polski Ład dla terenów popegeerowskich. Dopiero oświadczenie, które zamieściłem na stronie Urzędu Gminy zakończyły wszelkie spekulacje. Również wielokrotnie moi konkurenci wskazują, że środki które gmina pozyskała to tylko ze względu na moją przynależność do PiS. Gmina w okresie roku, gdy pełniłem funkcję wójta otrzymała wsparcie z różnych programów łącznie z tymi które są już rozstrzygnięte, ale jeszcze nie zostały oficjalnie ogłoszone prawie 30 mln zł, z czego 17 mln z programu Polski Ład. Duża część pochodzi z programów Samorządu Mazowieckiego i programów unijnych.

Pełnił Pan urząd przez blisko rok. Proszę powiedzieć jaką gminę Pan zastał.

SP: Gmina mimo swojego potencjału, położenia i stosunkowo wysokich dochodów własnych w mojej ocenie nie wykorzystywało tego w pełni. Brak gotowych projektów, dokumentacji czy uzyskanych pozwoleń na inwestycje nie dawał możliwości na ubieganie się ośrodki zewnętrzne.  W budżecie na inwestycje zapisane było zaledwie 10 mln zł a część inwestycji umieszczonych w budżecie i tak nie mogły być zrealizowane ze względu na brak stosownej dokumentacji.

Co udało się zrobić przez ten rok?

SP: Przede wszystkim zbudować zespół wśród pracowników, którzy podobnie jak ja pragną wykorzystać wszystkie szanse na rozwój gminy i poprawę wizerunku na tle innych gmin w naszym regionie. Dzięki decyzji Radnych Gminy do których zwróciłem się o zwiększenie środków w budżecie na nowe projekty. Dzięki tej decyzji powstają projekty na termomodernizację szkoły w Chotumiu, projekty boisk przy obu szkołach podstawowych, projekt gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem, projekt centrum rekreacyjno -sportowego w Ujazdówku, czy projekt rewitalizacji parku i odbudowa Uniwersytetu Ludowego w Sokołówku i utworzenia tam gminnego centrum kultury. Ale przede wszystkim projektowane są drogi i ulice na terenie gminy jak również rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dzięki skutecznym działaniom samorząd pozyskał wiele środków zewnętrznych. Ile i na jakie zadania Gmina Ciechanów otrzymała pieniądze?

SP: Na budowę drogi Nużewo Bielin 5 mln zł, drogi Chruszczewo Gorysze 5 mln zł, Przążewo – Niestum blisko 3 mln zł. na inwestycje o -– kanalizacyjne na terenie gminy 7 mln zł, na zakup samochodu dla straży 1,3 mln, na przebudowę ulic Młynarskiej i Słonecznej ( 2 zadania) około 1,3 mln zł, na budowę boiska w Chotumiu 170 tyś, rewitalizację stawu w Niestumiu z terenem przyległym 70 tyś, na budowę drogi w Kownatach 100 tyś zł, na wsparcie dla sołectw w ubiegłym roku 50 tyś i w tym 2024r. 90 tyś zł , na remont świetlicy w Chruszczewie 200 tyś zł, dla strażaków tylko w tym roku 64,5 tyś złotych, również na programy społeczne tylko w tym roku ponad 200 tyś. zł, szereg innych dofinansowań, o które występowaliśmy tak z programów rządowych jak unijnych czy samorządu mazowieckiego, każda kwota nawet ta najmniejsza ma znaczenie dla budżetu gminy i przyczynia się do rozwoju. Jeśli doliczymy te środki która gmina otrzyma w najbliższy czasie, o które to złożyliśmy wnioski i wiem, że uzyskały pozytywną ocenę będzie to łączna kwota środków zewnętrznych pozyskanych w ciągu roku blisko 30 mln zł.

W wypowiedzi dla mediów obecnie pełniącego funkcję wójta padło stwierdzenie, że budżet przygotowany na 2024 jest budżetem powielonym, który został ustalony przez Pana Marka Kiwita i Artura Frączkowskiego na początku 2023roku. Proszę się do tego odnieść.

SP: Budżet na kolejny rok tworzy się na podstawie wiarygodnych, choć prognozowanych danych. Należy uwzględnić tak wpływy podatkowe własne, podatki z PIT i CIT które przekazywane są do gmin z budżetu państwa czy subwencje np. oświatowe, możliwe dotacje lub dofinansowania. Wszystkie te dane są zmienne w stosunku do roku poprzedniego. Gminy tworzą swoje projekty budżetu w październiku, gdy wpływają dane np. z MF o planowanych subwencjach i wpływach z podatku dla gmin. Do 15 listopada gmina przekazuje projekt budżetu do RIO do oceny. Proszę powiedzieć na jakiej podstawie moi poprzednicy przewidzieli wysokość pozyskanych środków zewnętrznych w trakcie pełnienia mojej funkcji wójta. Budżet przygotowany przez moich poprzedników na rok 2023 to kwota 50 mln zł, wykonanie już w trakcie roku 53 mln zł. po stronie inwestycyjnej 10 mln zł. Budżet na rok 2024 przyjęty w grudniu przez Radę Gminy, ten przygotowany pod moim kierownictwem to kwota 68.5 mln zł z czego po stronie inwestycyjnej blisko 30 mln zł. Po poprawkach w styczniu i lutym, dzięki środkom pozyskanym po 1 stycznia to już 71,5 mln. po pozyskaniu kolejnych środków zewnętrznych te kwoty będą wzrastać, co najważniejsze cały czas po stronie inwestycyjnej.


Jakie inwestycje zaplanował Pan będąc jeszcze wójtem na bieżący rok?

SP: Część z inwestycji zaplanowanych na ten rok już się zaczęła lub zostały podpisane umowy z wykonawcami. Jeśli mam wymieniać to ulica Słoneczna w Chruszczewie, droga w Rzeczkach, droga w Kanigówku, droga Gorysze- Chruszczewo, droga Nużewo- Bielin, droga Niestum – Przążewo, ulica Chruszczewska w Chruszczewie, budowa garażu przy OSP w Modle, kanalizacja w Gąskach, wodociągi na terenie gminy łącznie 13 zadań, budowa boisk szkolnych, nowe lampy na terenie gminy, mam nadzieję, że w roku 2024 uda się rozpocząć budowę pierwszego gminnego przedszkola, takie miałem plany. Lista jest długa nie sposób wszystkie wymieniać, najważniejsze, że dzięki decyzjom podjętym w ub. roku tworzone są dokumentacje, które umożliwią rozproszenie inwestycji na terenie całej gminy.


Walka o urząd wójta gminy Ciechanów zapowiada się bardzo ciekawie, chociażby z racji ilości kandydatów. Jednym z kandydatów jest Pan.
Proszę powiedzieć jaki ma Pan plan na gminę Ciechanów.

SP: Mój plan na Gminę Ciechanów był realizowany podczas rocznego pełnienia funkcji wójta. Ten plan przedstawiłem tworząc ambitny, ale realny plan budżetu, w którym inwestycje stanowią ponad 40 % łącznej wysokości budżetu. Moim planem jest szybkie nadrobienie zaniedbań i wykorzystanie wszystkich szans na rozwój gminy. Gmina Ciechanów ma wszelkie predyspozycje, żeby się rozwijać, w gminie przybywa mieszkańców należy stworzyć wszelkie warunki do godnego życia, prawidłowego funkcjonowania porównywalną do warunków w Ciechanowie czy w gminach ościennych. Moim planem jest stworzenie gminy nowoczesnej, gdzie powstają nie tylko drogi i wodociągi, ale również miejsca kultury, rekreacji, wypoczynku, obiekty sportowe, wszystko to co w innych gminach od dawna funkcjonuje.

Jaki jest Pański program wyborczy?

SP: Często program wyborczy to tylko myśli zapisane na kartce papieru, często nie realne obietnice, ogólne zwroty bez konkretów, bez wskazania źródła finansowania bez znajomości gminy. Rozmowy z radnymi, sołtysami mieszkańcami gminy Ciechanów określiły potrzeby jakie są na terenie naszej gminy. Wynikiem tych rozmów jest plan działania nakreślony w budżecie na 2024 r. nowe projekty, które są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które będą realizowane w kolejnych latach. Mój program wyborczy to moja roczna praca od chwili objęcia funkcji wójta do chwili przerwania misji 26.02.2024 r. To projekty które powstały, które powstają, to realne środki pozyskane na realizacje zadań to ciągła praca na rzecz gminy. Mój program zawarty jest w odpowiedziach na pytaniach. Nowoczesna, harmonijnie rozwijająca się gmina, inwestycje na terenie całej gminy, tak żeby żadne sołectwo, żaden mieszkaniec gminy nie czuł się wykluczony. Podniesienie jakości życia mieszkańców jest moim programem i celem.

Dziękuję za rozmowę

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska