Fundusze europejskie zmieniają województwo mazowieckie. Region, który otrzymał ponad 8 mld zł z RPO WM 2014-2020 skutecznie wydaje środki. Beneficjenci podpisali już przeszło 2,6 tys. umów o dofinansowanie, a na realizację swoich projektów otrzymali ponad 1,8 mld zł. Wartość podpisanych umów wynosi ok. 9 mld zł, z czego wkład unijny to przeszło 6 mld zł. Dzięki temu Mazowsze zajmuje 3 miejsce w Polsce pod względem kontraktacji środków europejskich. Obecnie wskaźnik kontraktacji wynosi 67,1 procent.

Województwo mazowieckie to jeden z najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej w latach 2007-2015. Nie byłoby to możliwe bez funduszy unijnych. Odpowiednie gospodarowanie środkami z regionalnych programów operacyjnych ma ogromne znaczenie. To właśnie dzięki sprawnemu zarządzaniu, Mazowsze jest dzisiaj konkurencyjnym i nowoczesnym regionem. Z efektów i zmian korzysta ponad 5,3 mln mieszkańców, m.in. przedsiębiorcy, lekarze, pacjenci, pracownicy instytucji kultury i nauki, dzieci i młodzież, kadra pedagogiczna, studenci, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Rozwój regionu
Środki z obecnej perspektywy unijnej 2014-2020 lokowane są w badania i rozwój, e-usługi, innowacyjność i przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną i przyjazną środowisku, transport i mobilność miejską, rozwój rynku pracy, edukację, jakość życia oraz włączenie społeczne. Jednymi z najważniejszych inwestycji są te związane z komunikacją. Dzięki unijnym milionom, udało się wybudować i przebudować ok. 216 km mazowieckich dróg. W samym powiecie siedleckim mieszkańcy zyskali 25 km wyremontowanych dróg powiatowych. Poza wymianą nawierzchni jezdni, w ciągu ulic powstały nowe krawężniki, obrzeża, zjazdy, ścieżki rowerowe, a także zatoki autobusowe. Na poprawę bezpieczeństwa wpływ maj nowe balustrady czy oznakowania pionowe i poziome.
Mazowsze stawia na rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów zarządzania, dbałości o wysoką jakość życia, bezpiecznej żywności oraz nowoczesnych usług dla biznesu. Już 520 przedsiębiorstw zostało wspartych w pracach badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie otrzymał m.in. projekt przasnyskiej spółki Engineo, która wykorzystuje grafen do opracowania ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do rowerów oraz technologii jej wytwarzania. Natomiast Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD”, zajmuje się tematem bezpieczeństwa i we współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów opracuje system zwiększający bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Ważnym obszarem jest także sektor medycyny i zdrowia. Fundusze europejskie wspierają mazowieckie szpitale i przychodnie specjalistyczne. Już ponad
2,6 tys. sztuk nowoczesnego sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia zostało zakupionych dzięki RPO WM. To realna korzyść dla pacjentów, np. radomskiego szpitala miejskiego, który dzięki unijnemu dofinansowaniu wyposaży oddział kardiologiczny.

Mazowsze w czołówce
Pod względem kontraktacji funduszy europejskich, województwo awansowało na 3 miejsce, a pod względem wydatkowania środków jesteśmy na miejscu 4. Taki wynik pokazuje, że realizacja projektów idzie zgodnie z założeniami i każda złotówka z RPO WM jest inwestowana.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie
www.funduszedlamazowsza.eu.
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74,
lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ciechanowie przy Placu Kościuszki 5,
tel. 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu.
Nie zwlekaj, już dziś weź udział w bezpłatnych szkoleniach i złóż wniosek o dofinansowanie.
Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!