Trwa LXI Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. 

Obrady odbywają się według następującego porządku:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LXI sesji Rady Powiatu VI kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu i LX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie
bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta
Ciechanów w 2022 roku – DRUK Nr 1
6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim
w 2022 roku. – DRUK Nr 2
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok
– DRUK NR 3
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów – DRUK Nr 4
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów – DRUK Nr 5
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna – DRUK Nr 6
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin – DRUK Nr 7
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck – DRUK Nr 8
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin – Ośrodek – DRUK Nr 9
g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – DRUK Nr 10
h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń – DRUK Nr 11
i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk – DRUK Nr 12
j) wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania na rzecz Powiatowego
Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie – DRUK Nr 13

9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Zamknięcie obrad.

 

 

Reklama
Tesali
PUZIM-TC-1000x300p
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PUZIM-TC-1000x300p
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
25 lat optyk.cdr
25 lat optyk.cdr
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska