Jeszcze przez tydzień, do 8 lipca potrwa nabór na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. Spis będzie przeprowadzony między 1 września a 30 listopada. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób: pełnoletnich; zamieszkałych na terenie danej gminy; posiadających co najmniej średnie wykształcenie; posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie; które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydaci na rachmistrzów muszą przejść szkolenie, a następnie zdać egzamin. Stawki za przeprowadzenie spisu rolnego wynoszą: 37 zł w przypadku bezpośredniego spisu w gospodarstwie, 22 zł w przypadku telefonicznego spisu. Wszelkie inne informacje dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/

red. 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider