Rada gminy Regimin jednogłośnie udzieliła wójt Marioli Kołakowskiej absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Uchwałę absolutoryjną podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Oznacza to, iż za podjęciem proponowanej uchwały musi się opowiedzieć co najmniej połowa ustawowego składu rady gminy plus 1 radny.

„Bardzo dziękuję Państwu Radnym za udzielenie mi jednogłośnie votum zaufania i absolutorium. Realizacja budżetu to praca wielu osób – praca nas wszystkich! Za tą właśnie pracę pragnę podziękować. Zmiany które zaszły w Naszej gminie na przestrzeni ostatniego roku są efektem wytężonej pracy całego samorządu i mam nadzieję, że są zauważalne i doceniane przez Naszych mieszkańców. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, Paniom i Panom Radnym za dobrą współpracę. Dzięki Państwa zaangażowaniu bardzo wiele pozytywnego dzieje się w Naszej gminie i bardzo wiele udało nam się wspólnie osiągnąć. Dziękuję za aktywność, kreatywność, wnoszone oraz realizowane inicjatywy” – napisała na swoim fanpage wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska.

 

Więcej w papierowym wydaniu CC

Red.
Fot: fb/Mariola Kołakowska

Znajdź nas na FB

Reklama
baner1
baner-www-01
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
koptrans 2020
Reklama
cicholska
Reklama
bzdz
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Reklama
kredyt-mieszkaniowy-01
Ogłoszenie
ogloszenie
Reklama
fireland
Reklama
zbudujemy dom ciechanow
Reklama
Sushi Ciechanów
sushi-ciechanow