Rozmowa ze Stefanem Pawłowskiem, Wójtem Gminy Ciechanów


Milena Bonisławska: Kilka tygodni temu rozpoczęła się nowa kadencja. Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan swój wynik w wyborach. Jaka była ta kampania?

Stefan Pawłowski: Głosami Mieszkańców Gminy Ciechanów zostałem wybrany na funkcje wójta na 5 letnią kadencje, tym samym wyniki uważam za zadawalający. A tak na poważnie wynik w I turze, przypomnę ponad 33 % poparcia dla mojej kandydatury dawał szanse na końcowy sukces i tak się stało. W II turze uzyskałem 58,5 % poparcie i jest to na pewno silny mandat społeczny do pełnienia funkcji wójta, ale również zobowiązanie, żeby tak licznej grupy wyborców nie zawieść. Jeśli mam ocenić kampanie wyborczą to w mojej ocenie była bardzo trudna. Przypomnę, że już po ogłoszeniu terminu wyborów, a więc w trakcie formalnej kampanii wyborczej zostałem odwołany z pełnionej funkcji wójta. Sam fakt, że w Gminie Ciechanów było aż 8 kandydatów na funkcję wójta też nie ułatwiało zadania. W trakcie tak I jak i II tury wyborczej spotkałem się z hejtem, szczególnie ze strony jednego z kontrkandydatów. Nieprawdziwe i szkalujące moją osobę informacje miały miejsce tak na spotkaniach z wyborcami, w mediach społecznościowych czy też w formie rozsyłanych SMS do wyborców. Druga strona chwytała się wszelkich, nie do końca uczciwych sposobów by zniechęcić moich wyborców. Tym bardziej zwycięstwo w tych wyborach uważam za sukces, ale również potwierdzenie, że moja roczna praca, gdy pełniłem zaszczytną funkcję wójta Gminy Ciechanów przez mieszkańców została doceniona.

MB: Odbyła się również pierwsza sesja Rady Gminy, złożył Pan ślubowanie, a Przewodniczącym został Pana kontrkandydat w wyborach samorządowych.

SP: Jako jeden z nielicznych samorządów zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie inauguracyjnej sesji już 2 maja. Chciałem, że by już od 6 maja przystąpić do pracy i rozwiązywać istotne dla mieszkańców Gminy sprawy. Mam wrażenie, że przez te 2 miesiące mojej nieobecności w Urzędzie Gminy z powodu odwołania z funkcji,  zostały podjęte nieodpowiedzialne decyzje i powstał duży chaos organizacyjny. Na I sesji zostały podjęte kluczowe decyzje organizujące prace Rady Gminy i zostały dokonane wybory Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, jak również przewodniczących komisji i składy komisji. Z KWW Stefana Pawłowskiego, jak Państwo wiecie, do Rady Gminy weszło 4 radnych, taka sama ilość weszła również z KWW Karola Makijonko. Wspólne działanie daje możliwość przeprowadzenia zmian i sprawne podejmowanie działań, a ponieważ  Pan Karol Makijonko wyraził deklarację współpracy dla dobra mieszkańców, dlatego została zgłoszona jego kandydatura na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Taką współpracę zadeklarowali również radni z innych komitetów wyborczych jak również radni niezależni, co dało odzwierciedlenie podczas głosowaniach na I sesji. Ze swojej strony wyrażam wolę współpracy ze wszystkimi radnymi i oczekuję konstruktywnej współpracy niezależnie od poglądów i komitetów z których zostali wybrani, bo wszyscy pracujemy dla dobra Gminy i jej mieszkańców.

MB: Planuje Pan zmiany kadrowe?

SP: Przede wszystkim potrzebna jest reorganizacja Urzędu Gminy i spowodowanie, żeby urząd pracował sprawniej i efektywniej. Podczas spotkań z mieszkańcami krytyczne uwagi wobec pracy Urzędu i poszczególnych osób niestety padały i chcę to zmienić. Nie zawsze zmiana organizacji przynosi zamierzony efekt, niekiedy konieczne są zmiany kadrowe na poszczególnych stanowiskach i przed takimi zmianami się nie cofnę. Celem nadrzędnym jest zbudowanie nowoczesnego i sprawnego urzędu z kadrą urzędników, którzy będą efektywnie realizowali zakładane cele.

MB: Jakie obecnie inwestycje realizowane są na terenie gminy i co powstanie najbliższym czasie?

SP: Obecnie realizowana jest budowa garażu przy OSP Modła, rusza przebudowa ulicy Chruszczewskiej (Chruszczewo- Kargoszyn), remont drogi w Kanigówku.  W najbliższym czasie zostaną ogłoszone kolejne przetargi na budowę wodociągów na terenie gminy, kanalizacji w Gąskach, budowę kolejnych dróg, jak również budowę boiska przy SP w Chotumiu. Są opracowywane kolejne dokumentacje inwestycji jak również zlecenia na dalsze zamierzenia inwestycyjne.

MB: Program wyborczy, który prezentował Pan podczas kampanii już znamy.
Proszę powiedzieć, który z punktów zostanie zrealizowany jako pierwszy.

SP: Program wyborczy powstał na podstawie tych działań, które były zapoczątkowane podczas pełnienia przez rok funkcji wójta i mogę śmiało powiedzieć że jest realizowany.  Mam tu na myśli głównie działania inwestycyjne tak drogowe jak wodociągowe czy kanalizacyjne, które częściowo już są zrealizowane. Pragnę zapewnić, że każdy punkt z programu doczeka się realizacji. Będziemy sukcesywnie, zgodnie z wymaganym procesem inwestycyjnym realizować zamierzenia o których mówiłem podczas kampanii wyborczej i których mieszkańcy oczekują. Już w pierwszych dniach objęcia przeze mnie funkcji Wójta zweryfikowałem stan spraw,  odbyły się spotkania z pracownikami, wykonawcami i projektantami celem omówienia i zintensyfikowania działań w tym zakresie. O efektach tych działań będziecie Państwo na bieżąco informowani.

MB: Jakie oczekiwania mieli mieszkańcy podczas spotkań wyborczych? Były jakieś szczególne?

SP: Głównym postulatem mieszkańców było, żeby inwestycje jakie będą na terenie Gminy podczas najbliższej kadencji dotyczyły również ich miejscowości. Poszczególne sołectwa i ich mieszkańcy czują się pomijani, wręcz wykluczeni z inwestycji. Będę chciał to zmienić. Powszechny jest postulat remontów dróg i wodociągów oraz kanalizacji, jak również poszczególne sołectwa zgłaszają potrzebę budowy świetlic, dalszą rozbudowę oświetlenia jak również problemy związane z wykluczeniem komunikacyjnym.  


MB: Panie Wójcie czy takie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami zamierza Pan kontynuować również w trakcie trwania kadencji?

SP: Podczas kampanii mówiłem, że program wyborczy na kolejne lata powinien powstawać nie tylko we współpracy z radnymi, ale również na spotkaniach z mieszkańcami. Dlatego chciałbym, żeby takie spotkania miały miejsce. Na przełomie maja i czerwca czekają nas wybory sołtysów, a więc już w najbliższym czasie będzie możliwość takich spotkań. Mam nadzieję, że będę mógł w dużej części takich spotkań uczestniczyć. Ponadto planuję powołać rady społeczno – gospodarcze oraz młodzieżową, aby służyły wymianie poglądów, nawiązywaniu współpracy i wspólnym projektom dla gminy.

MB: Już 1 czerwca Gminny Dzień Dziecka. W tym roku odbędzie się on w Chotumiu. Jakie niespodzianki  będą czekały na najmłodszych mieszkańców gminy i  jakie wydarzenia planowane są jeszcze w tym roku?

SP: Jeśli chodzi o Dzień Dziecka to najważniejsze są niespodzianki. Ze stałych punktów programu, będzie dmuchana zjeżdżalnia i plac zabaw, animacje, konkursy, min. Konkurs Małych Talentów, występy zespołów, pokazy sprzętu strażackiego i motocykli.

Z cyklicznych imprez, w ostatnią niedzielę sierpnia (25.08) planujemy Dożynki Gminne, a w grudniu imprezę Mikołajkową. Mam nadzieję, że w trakcie roku uda nam się poszerzyć ofertę kulturalną gminy, bo integracja mieszkańców jest również bardzo ważna i będę ją wspierał.

 

Dziękuję za rozmowę.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska