Miasto opublikowało informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zmianie w stosunku do dotychczas przeprowadzanych wyborów uległa siedziba jednej z obwodowych komisji.
Wybory prezydenckie mają odbyć się na terenie kraju 28 czerwca 2020 r. W tegorocznych wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Ciechanowa będzie można głosować osobiście (w jednej z 24 obwodowych komisji wyborczych) lub korespondencyjnie. Możliwe jest też oddanie głosu przez pełnomocnika. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00.
W tegorocznych wyborach zmienia się siedziba obwodowej komisji nr 15. Wyborcy, którzy do tej pory oddawali swoje głosy w budynku DPS Kombatant przy ul. Batalionów Chłopskich będą mogli oddać głos w budynku Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego nie wyraził zgody na lokalizację obwodowej komisji w DPS Kombatant w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powołując się na zagrożenie dla zdrowia przebywających tam pensjonariuszy oraz personelu domu pomocy. W DPS Kombatant i DPS przy ul. Kruczej będą zlokalizowane odrębne obwody, wyłącznie dla przebywających tam w dniu głosowania osób (w tym osób zameldowanych na pobyt stały oraz osób, których wykazy przekażą kierownicy placówek). Odrębny obwód będzie też zlokalizowany na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, gdzie głosować będą mogły osoby przebywające na leczeniu.
Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu miasta w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Ciechanów najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Pełna lista numerów oraz granic obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 9 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Prezydent Miasta Ciechanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Ciechanów-ulice: Opinogórska, Powstańców Wielkopolskich, Pułtuska od nr 43 do końca nieparzyste, Senator Janiny Fetlińskiej

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 06-400 Ciechanów

2

Miasto Ciechanów-ulice: 17 Stycznia od nr 2 do nr 28 A parzyste, Bukietowa, Dolna, Gruduska, Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 6, od nr 8 do nr 12 parzyste, Kącka, Nadrzeczna, Plac Jana Pawła II, Plenerowa, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prymasa Tysiąclecia, Przasnyska, Pułtuska od nr 1 do nr 41 nieparzyste, Rowerowa, Śląska, Turystyczna, Ukośna, Wazonowa, Widokowa, Willowa, Wodna, Wojska Polskiego, Wybiegowa, Zagumienna, Zielna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów

3

Miasto Ciechanów-ulice: Akacjowa, Bony, Brzozowa, Gostkowska, Jesionowa, Juranda, Kasztanowa, Klonowa, Kmicica, Komunalna, Księcia Janusza Mazowieckiego, Lipowa, Parkowa od nr 5 do nr 19, Rybna, Rycerska, Skrzetuskiego, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, Wołodyjowskiego, Zacisze, Zagłoby, Zamkowa, Zbyszka i Danusi, Zielona

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 17 Stycznia 17, 06-400 Ciechanów

4

Miasto Ciechanów-ulice: Adolfa Dygasińskiego, Andersena, Bolesława Leśmiana, Bolesława Prusa, Brunona Kicińskiego, Elizy Orzeszkowej, Gabrieli Zapolskiej, Husarska, Ignacego Kraszewskiego, Jana Kasprowicza, Jarosława Dąbrowskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliusza Słowackiego, Kargoszyńska, Kosynierów, Krótka, Ludwika Waryńskiego, Marii Konopnickiej, Parkowa od nr 24 do końca, Roberta Bartołda, Romana Konwerskiego, Stanisława Borodzicza, Teodora Młynarskiego, Władysława Reymonta, Zofii Nałkowskiej, Zuzanny Morawskiej, Zygmunta Krasińskiego

Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Ignacego Kraszewskiego 8, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Miasto Ciechanów-ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Fredry, Antoniego Słonimskiego, Boczna, Cypriana Kamila Norwida, Gąsecka, Henryka Sienkiewicza od nr 73 do końca nieparzyste i od nr 88 do końca parzyste, Jana Lechonia, Józefa Bema, Juliana Przybosia, Juliana Tuwima, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kozia, Krzywa, Leopolda Staffa, Letnia, Mała, Marii Dąbrowskiej, Marka Hłaski, Mieczysława Jastruna, Mikołaja Reja, Mławska, Poli Gojawiczyńskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Gajcego, Tadeusza Sygietyńskiego, Wąska, Wiosenna, Witolda Gombrowicza, Władysława Broniewskiego

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Władysława Broniewskiego 1, 06-400 Ciechanów

6

Miasto Ciechanów-ulice: 17 Stycznia od nr 17 do nr 27 nieparzyste, od nr 30 do nr 54 parzyste, Bartosza Głowackiego, Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza od nr 2 do nr 14A parzyste i od nr 1 do nr 13C nieparzyste, Kaczeńców, Olchowa, Stefana Grota Roweckiego, Powstańców Warszawskich, Stanisława Moniuszki, Tatarska, Wiklinowa

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 17 Stycznia 17, 06-400 Ciechanów

7

Miasto Ciechanów-ulice: Henryka Sienkiewicza od nr 15 do nr 71b nieparzyste i od nr 16 do nr 82 parzyste, Ostatni Grosz, Stefana Okrzei od nr 1 do nr 5 nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste, Wyzwolenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Miasto Ciechanów-ulice: 17 Stycznia od nr 56 do końca numery parzyste i od nr 29 do końca numery nieparzyste, Aleksandra Świętochowskiego, Gen. Józefa Hallera, Plac Józefa Piłsudskiego, Spółdzielcza, Stefana Okrzei od nr 7 do końca numery nieparzyste i od nr 12 do końca numery parzyste

Zespół Szkół nr 3, ul. Stefana Okrzei 6, 06-400 Ciechanów

9

Miasto Ciechanów-ulice: Aleja Zwycięstwa, Astrowa, Dębowa, Działkowa, Emilii Plater, Henryka Sławika, Ignacego Krasickiego, Jasna, Joachima Lelewela, Karola Szymanowskiego, Kazimierza Pułaskiego, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, Ogrodowa, Oskara Kolberga, Romualda Traugutta, Różana, Rumiankowa, Siewna, Skrajna, Słoneczna, Starowiejska, Stefana Czarnieckiego, Stefanii Sempołowskiej, Śmiecińska, Towarowa, Wesoła, Widna, Wiśniowa

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Stefana Czarnieckiego 40, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Miasto Ciechanów-ulice: Aleksandra Chełmońskiego, Aleksandra Zelwerowicza, Aleksandry Bąkowskiej, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, Bolesława Biegasa, Bolesława Nodzykowskiego, Franciszka Rajkowskiego, Fryderyka Chopina, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Kuny, Henryka Wieniawskiego, Hubala, Ignacego Paderewskiego, Jadwigi Dziubińskiej, Jana Matejki, Józefa Węgrzyna, Juliusza Osterwy, Karola Kurpińskiego, Kazimiery Grzelakowej, Leśna, Ludomira Różyckiego, Ludwika Solskiego, Łukasza Cieplińskiego, Maksymiliana Marii Kolbe, Michała Ogińskiego, Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, Monte Cassino, Patriotów, Przyleśna, Stefana Jaracza, Tadeusza Jureckiego, Tomasza Klonowskiego, Wita Stwosza, Włodzimierza Wolskiego, Wojciecha Bogusławskiego, Zenobii Jelińskiej, Zielone Wzgórze

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Stefana Czarnieckiego 40, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Miasto Ciechanów-ulice: 11 Pułku Ułanów Legionowych od nr 1 do nr 11, Gen. Mieczysława Smorawińskiego, Nadfosna, Osiedle Ułanów, Pułtuska od nr 2 do nr 28 parzyste, Wincentego Witosa od nr 3 do nr 9, Władysława Sikorskiego nr 2

Przedszkole nr 1, ul. Nadfosna 12, 06-400 Ciechanów

12

Miasto Ciechanów-ulice: 17 Stycznia od nr 1 do nr 13 nieparzyste, Jana Kilińskiego od nr 7 do końca nieparzyste, od nr 16 do końca parzyste, Księdza Piotra Ściegiennego, Małgorzacka, Mikołaja Kopernika, Przelotna, Stanisława Mikołajczyka, Strażacka, Tadeusza Wyrzykowskiego, Warszawska, Zbigniewa Herberta, Zielona Ścieżka, Zygmunta Sierakowskiego

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki Im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

13

Miasto Ciechanów-ulice: Armii Krajowej od nr 2 do nr 8, Błękitna, Bolesława Kamińskiego, Bursztynowa, Gwardii Ludowej WRN, Lazurowa, Piękna, Pogodna, Pułtuska od nr 30 do końca numery parzyste, Szmaragdowa, Złota

Przedszkole nr 5, ul. Gwardii Ludowej WRN 12, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14

Miasto Ciechanów-ulice: Armii Krajowej od nr 10 do nr 18, od nr 20 do 22 parzyste, Władysława Sikorskiego od nr 3 do końca

Przedszkole nr 10, ul. Batalionów Chłopskich 4, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15

Miasto Ciechanów-ulice: Batalionów Chłopskich

Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

16

Miasto Ciechanów-ulice: 11 Listopada, 11 Pułku Ułanów Legionowych od nr 12 do końca, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Augustiańska od nr 1 do nr 26, Grodzka, Nowozagumienna, Orylska, Plac Tadeusza Kościuszki, Płońska od nr 2 do nr 8 parzyste, Polna numery nieparzyste, Rzeczkowska od nr 1 do nr 13b nieparzyste, Wincentego Witosa od nr 14 do nr 64 parzyste i od nr 15 do nr 39 nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Orylska 3, 06-400 Ciechanów

17

Miasto Ciechanów-ulice: Augustiańska od nr 31, Cukrownicza, Czesława Słońskiego, Fabryczna, Ignacego Mościckiego, Księcia Konrada II, Mleczarska, Nowokolejowa, Osada Fabryczna, Płońska od nr 5 do nr 9 nieparzyste i od nr 10 do nr 77, Przytorowa, Rozy Roboty, Rzeczkowska od nr 2 do nr 14 parzyste, Składowa, Wincentego Witosa od nr 70 do końca numery parzyste, Władysława Andersa

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Orylska 3, 06-400 Ciechanów

18

Miasto Ciechanów-ulice: Armii Krajowej od nr 31 do końca, Harcerska, Ireneusza Palińskiego, Marii Ranieckiej, Polna nr parzyste, Rzeczkowska od nr 16 do końca numery parzyste, od nr 15 do końca numery nieparzyste, Św. Anny, Św. Antoniego, Św. Floriana, Św. Franciszka, Św. Jadwigi, Św. Krzysztofa, Św. Marii Magdaleny, Św. Marka, Św. Mateusza, Św. Rodziny, Św. Stanisława Kostki, Wincentego Witosa od nr 41 do końca numery nieparzyste

Żłobek Miejski, ul. Batalionów Chłopskich 4, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

19

Miasto Ciechanów-ulice: Aleja Unii Europejskiej,  Henryka Szczęsnego, Jana Reutta, Karola Szwanke, Paryska, Płońska od nr 78 do końca, Sezamkowa, Tadeusza Sołtyka

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Płońska 143, 06-400 Ciechanów

20

Miasto Ciechanów-ulice: Aleja Niepodległości, Cicha, Dywizjonu 305, Górna, Graniczna, Henryka Baranowskiego, Jana Dziedzica, Julii Kratowskiej, Kazimierza Żórawskiego, Kolonia Niechodzka, Mazowiecka, Michała Bojanowskiego, Młynarska, Niechodzka, Nużewska, Obozowa, Partyzantów, Perłowa, Pęchcińska, Płocka, Robotnicza, Równa, Spokojna, Szczurzynek, Szumna, Tysiąclecia, Ułańska, Wierzbowa

Przedszkole nr 8, ul. Graniczna 41, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

21

Miasto Ciechanów-ulice: Bielińska, Ceramiczna, Chabrowa, Długa, Dobra, Ignacego Łukasiewicza, Jaśminowa, Kolonijna, Krubińska, Krucza, Ludowa, Łąkowa, Malinowa, Marcina Kasprzaka, Marii Curie-Skłodowskiej, Miła, Nizinna, Okopowa, Piwna, Podleśna, Ptasia, Sońska, Sosnowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa, Zagrodowa, Żurawia, Żytnia

Budmat Auto 2 Sp. z o. o., ul. Sońska 2, 06-400 Ciechanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

22

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów

23

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32, 06-400 Ciechanów

24

Dom Pomocy Społecznej Kombatant

Dom Pomocy Społecznej Kombatant, ul. Batalionów Chłopskich 12, 06-400 Ciechanów

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Ciechanów najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Prezydent Miasta Ciechanów

       /-/ Krzysztof Kosiński

źródło : UM Ciechanów 

Znajdź nas na FB

Reklama
reklama_internet_web
baner1
1050x320_ciech_nowosci
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
reklama_internet_web
baner1
1050x320_ciech_nowosci
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
Reklama
koptrans 2020
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
okooptyka-soczewki-kontaktowe
Reklama
agro trans-01
gawax2
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie