W tym roku po raz kolejny ciechanowski szpital otrzymał wsparcie finansowe od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Tylko w 2018 r. z budżetu Mazowsza placówka otrzymała dotację w wysokości ponad 11 mln zł. To środki przeznaczone na zadania już rozpoczęte i kontynuowane, m.in. na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii czy e-usługi.

Fundusze z budżetu województwa szpital przeznaczy również na nowe przedsięwzięcia np. naprawy angiografu i tomografu komputerowego, a także modernizację oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Jednym z zadań na które zostaną wydatkowane pozyskane pieniądze będzie remont oddziału pulmonologicznego. Jak powiedziała zastępca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Małgorzata Turowska będzie to pierwszy remont od istnienia tego oddziału. Obecnie stan oddziału jest bardzo zły, a remont konieczny.

Mil. 

więcej w papierowym wydaniu CC