Z okazji 20-lecia Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 3 listopada 2021 r. odbyła się konferencja zorganizowana we współpracy z Fundacją Polska Wielki Projekt. Uroczystość otworzył i powitał zgromadzonych gości rektor dr inż. Grzegorz Koc.

W konferencji uczestniczyli: Wojciech Murdzek – wiceminister edukacji i nauki, dr hab. Magdalena Gawin – wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Anna Cicholska – członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, prof. Dariusz Surowik – przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Mirosław Koźlakiewicz – przewodniczący Rady Uczelni, dr inż. Marek Haliniak – doradca generalny Ministerstwa Środowiska, dr hab. Michał Łuczewski reprezentujący zarząd Fundacji Polska Wielki Projekt, Krystyna Różańska-Gorgolewska – wykładowca Colegium Intermarium, Joanna Potocka-Rak – starosta powiatu ciechanowskiego, Marek Marcinkowski – wicestarosta powiatu ciechanowskiego, dr Robert Musiałkiewicz – rektor PUZ we Włocławku, Jacek Zawiśliński – dyrektor Kuratorium Oświaty delegatura w Ciechanowie, przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego oraz społeczność akademicka.

W swoim wystąpieniu rektor Grzegorz Koc mówił o obchodach jubileuszu 20-lecia istnienia Uczelni, wspominając również o tegorocznej 75. rocznicy śmierci patrona PUZ – Ignacego Mościckiego. Nawiązał do struktury prowadzonych kierunków studiów i przypomniał o misji, jaką jest szeroka współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czego przykładem jest m.in. budowa Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Po wystąpieniu rektora głos zabrał Michał Łuczewski, który w ciepłych słowach odniósł się do postaci wielkich ludzi związanych z Ciechanowem, łączenia relacji między regionami Polski, etosu inteligencji oraz ciechanowskiej gościnności.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie wiceministra Wojciecha Murdzka, który pogratulował jubileuszu, wręczając rektorowi pamiątkowy dyplom z tej okazji, oraz zapewnił o wsparciu dla Uczelni za strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Aby przybliżyć uczestnikom wydarzenia historię powstania PUZ w Ciechanowie, zaprezentowano krótki film przedstawiający trudne początki oraz kolejne sukcesy Uczelni na przestrzeni 20 lat.

Następnie odbył się panel „Uczelnie zawodowe szansą dla regionów”, który poprowadził rektor Grzegorz Koc. Paneliści omówili zagadnienia takie jak:

  • Akademie nauk stosowanych – szanse i zagrożenia.
  • Społeczna odpowiedzialność uczelni.
  • Wpływ publicznej uczelni zawodowej na rozwój miasta i regionu.
  • Współpraca PUZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym – fikcja czy rzeczywistość.

Po przerwie odbył się drugi panel: „Idee, wartości, wzór współczesnego inteligenta”, który poprowadziła Krystyna Różańska-Gorgolewska. Podczas panelu wysłuchać można było m.in. odpowiedzi na pytania: Czy współczesna Polska potrafi wykształcić elity państwowotwórcze porównywalne do przedwojennych? Jaka jest rola współczesnego inteligenta, kim on jest, czy potrafi podołać odpowiedzialności za państwo? Jakich postaw potrzebujemy współcześnie? Czym był etos przedwojennego inteligenta czy urzędnika państwowego? Czy potrafimy wykształcić w nowym pokoleniu tak odpowiedzialne i heroiczne postawy?

Wydarzenie zakończył koncert jubileuszowy w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.

Partnerami wydarzenia byli: Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

 

 

 

źródło: PUZ Ciechanów 

Fot. Zdzisław Smardzewski

Znajdź nas na FB

Reklama
reklama_internet_web
baner1
1050x320_ciech_nowosci
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
reklama_internet_web
baner1
1050x320_ciech_nowosci
jasinscy
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
Reklama
koptrans 2020
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
okooptyka-soczewki-kontaktowe
Reklama
agro trans-01
gawax2
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie