W piątek, 7 lipca tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Maturzyści z powiatu ciechanowskiego nie zawiedli pokładanych w nich nadziei. Tradycyjnie najlepiej poradzili sobie uczniowie I Liceum Ogólnoksztłcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Gdzie zdawalność wyniosła 99,4proc. 

Tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości w dwóch formułach: „Formuła 2015” przeznaczona była  dla uczniów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. „Formuła 2023”, nazywana również nową maturą, objęła uczniów 4-letniego liceum. 
Mimo tych różnic, harmonogram egzaminów był  spójny dla wszystkich maturzystów. Abiturienci swoje zmaganie rozpoczęli tuż po majówce.

W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski do matury przystąpiło  580 uczniów z 586 kończących szkołę. W technikach do matury przystąpi 295 uczniów, natomiast w liceach 285. Zdawalność dla tych placówek wyniosła  średnio 80,71 %. 

I Liceum Ogólnokształcące  im. Z. Krasińskiego
W I LO do egzaminu maturalnego przystąpiło 175 uczniów. Nie zdała tylko 1 osoba. Będzie ona mogła poprawić sówj wynik już w sierpniu.

Zespół Szkół  nr 1 im. gen. J. Bema 
Do egzaminu przystąpiło 104 osoby. 100 uczniów zdało dało,  2 osoby będą miały poprawkę z jednego  przedmiotu. 2 osoby zmierzą się z maturą za rok .

Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza
W II LO im. A. Mickiewicza zdawało maturę 87 osób. 77 z nich może już myśleć o wyborze wymarzonych studiów. Niestety 10 uczniom poszło gorzej.  9 ma drugą szansę w sierpniu, anatomiast jedna osoba będzie mogła porawić swój wynik  za rok .

W Technikum nr 2. Do egzaminu przystąpiło tu 79 osób, z czego 48 zdało. 17 osób przystapi do egzaminu poprawkowego w sierpniu pozostali ( 14 ) zmierzy się z matura w przyszłym roku.

Zespół Szkół nr 3 im. S. Staszica
Do matury w III Liceum Ogólnokształcącym przystąpiło  23 osoby. Zdało  11 osób.  1 osoba może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Pozostali (12) za rok.

W Technikum nr 3  na 49 uczniów zdało  35. Z egzamin poprawkowego może skorzystać  8 osób. Pozostali (6) będą mogli poprawić wynik za rok. 

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Do matury przystąpiło 55 osób, z czego  18 osób zdało.  14 osób może poprawić wynki już w sierpniu. Pozostali  –  23 osoby poprawić  muszą do matury przytsąpić za rok.

W kraju egzamin maturalny zdało w tym roku 84,4 proc. wszystkich maturzystów. 11,3 proc. oblało tylko jeden egzamin, będzie więc miało prawo do poprawki jeszcze w sierpniu. Pozostałe 4,3 proc. będzie mogło maturę poprawić w przyszłym roku.

Matura 2023 w sesji poprawkowej odbędzie w dniach 21 i 22 sierpnia.

Pierwszy dzień sesji poprawkowej będzie dniem egzaminów ustnych z języka polskiego, języka mniejszości narodowych lub wybranego języka obcego.

Drugi dzień sesji poprawkowej będzie dniem egzaminu pisemnego.

Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

red. 

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska