W Ciechanowie znajduje się obecnie osiem miejskich przedszkoli w tym jedno integracyjne. O miejsce w placówce mogą się ubiegać rodzice i opiekunowie prawni zamieszkujący na terenie Ciechanowa, którzy mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 rozpoczyna się 1 lutego. I potrwa ona przez cały miesiąc. A co ważne już 3 marca w placówkach pojawią się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, czego nie należy mylić z ostatecznym przyjęciem. Lista osób zakwalifikowanych to lista tych dzieci, które mogą wziąć udział w procesie rekrutacyjnym. Rodzice w ciągu kolejnych siedmiu dni muszą potwierdzić wolę udziału w rekrutacji. 17 marca w przedszkolach pojawią się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice maluchów, które nie zostaną przyjęte otrzymają propozycję skorzystania z oferty innej placówki.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które są mieszkańcami Ciechanowa, dopiero w rekrutacji uzupełniającej, gdy miejsc wolnych pozostanie wówczas istnieje możliwość przyjęcia do przedszkoli dzieci z poza miasta.

O przyjęciu dziecka do danej jednostki decydują kryteria. Podczas rekrutacji stosuje się dwa rodzaje. Pierwsze to ustawowe m.in. wielodzietność, niepełnosprawność rodziców, rodzeństwa, wychowywanie dziecka przez jedno z opiekunów. To one decydują, że dziecko przyjmowane jest do przedszkola w pierwszej kolejności.
Drugie to kryteria ustalone przez samorząd – Radę Miasta. W Ciechanowie taka uchwała obowiązuje. Punkty otrzymuje dziecko m.in. za to, że w danym przedszkolu posiada rodzeństwo, kiedy rodzice pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Kolejne noty przyznawane są za deklarację pobytu dziecka w placówce powyżej pięciu godzin. Dodatkowe punkty otrzyma dziecko, jeśli jego rodzice ponoszą koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Największą notę bo aż 10 punktów otrzymują te dzieci, które zostały poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Zdrowia.

Wszystkie placówki posiadają własne zaplecze gastronomiczne, a przedszkolaki otrzymują dziennie trzy posiłki, które są opracowane przez dietetyka i przygotowane ze świeżych pełnowartościowych produktów.

Przy każdej palcówce znajdują się rozległe dobrze wyposażone place zabaw przystosowane do każdej grupy wiekowej.

Mil.

Znajdź nas na FB

Reklama
scena-reklama-v3_5-
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
scena-reklama-v3_5-
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
Reklama Ciechanów
reklama-graw-graf
Reklama
Strony Internetowe Ciechanów
reklama-net
Ogłoszenie
ogloszenie
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska