Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przygotowują się do egzaminów ósmoklasisty. Jednocześnie myślą o dalszej edukacji. Przed nimi trudny wybór szkoły ponadpodstawowej. Rekrutacja rozpoczyna się 15 maja.


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczniów oraz ich rodziców szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat ciechanowski już przygotowały ofertę na nowy rok szkolny 2023/2024.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie można będzie zdobywać wiedzę na siedmiu kierunkach: – humanistycznym, biologiczno – chemicznym, biologiczno – medycznym, matematyczno – fizyczno – informatycznym, matematyczno – geograficzno – informatycznym, językowym oraz ekologicznym.

Oferta Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie skierowana jest do uczniów techników jak i szkół branżowych. Przygotowano następujące kierunki: technik informatyk, technik przemysłu mody, technik elektryk, technik logistyk (OPW), technik programista, technik teleinformatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Branżowa Szkoła I Stopnia w w/w placówce kształcić będzie w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych i elektryk.

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przygotował ofertę na uczniów liceum oraz technikum. W liceum przygotowano następujące kierunki: humanistyczny z edukacją prawną, biologiczno – medyczny, językowy, matematyczno – geograficzny, sportowy z promocją zdrowia i dietetyką oraz artystyczny.
Natomiast w technikum można kształcić się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik spedytor oraz technik hotelarstwa.

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie przygotował ofertę nauczania dla uczniów liceum, technikum oraz szkół branżowych.
W III LO kształcić się można będzie na kierunkach: rekreacyjno – rehabilitacyjny, językowo – turystyczny oraz psychologiczno – społeczny.
Technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik mechanik, technik spawalnictwa to oferta na uczniów technikum.

W szkole branżowej uczniowie mogą zdobyć zawód: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci i instalacji sanitarnych, operator obrabiarek skrawających, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz i inne.

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza uczniów chcących uczyć się w technikum na kierunkach: technik budownictwa, technik geodeta, technik reklamy, technik ochrony środowiska oraz szkole branżowej w zawodach: cukiernik, drukarz offsetowy, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz i inne.

Rekrutacja do szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji. Elektroniczny system naboru zyskał aprobatę kandydatów do szkół w latach ubiegłych. Zapewnia maksymalną ochronę danych osobowych, przejrzystość procedur oraz wiarygodność systemu rekrutacji. Lista przyjętych do szkoły jest generowana przez system, do którego nikt nie ma dostępu. Decydującym kryterium o przyjęciu ucznia do wymarzonej szkoły jest suma punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

Rejestracja (zakładanie kont) w systemie elektronicznej rekrutacji przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych odbywa się samodzielnie lub w macierzystej szkole podstawowej na stronie internetowej systemu pod adresem: www.ciechanow.edu.com.pl od dnia 15 maja 2023 roku od godz. 08.00 do dnia 19 czerwca 2023 roku do godz. 15.00.

Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły oraz układa listę wybranych oddziałów w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego (dowolna liczba oddziałów).

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia oraz technikum, po przyjęciu do wybranej przez siebie szkoły musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (skierowane ze szkoły).

21 lipca zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, natomiast 27 lipca poznamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

MS.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska