Są pieniądze na realizację kolejnych czterech programów wsparcia. Tym razem Sejmik Województwa Mazowieckiego pomoże m.in. w ratowaniu zabytków, wymianie źródeł ciepła, rewitalizacji miejsc pamięci czy edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego. Łącznie do regionu ciechanowskiego trafi ponad 2,4 mln zł dofinansowania.

Sejmik Mazowsza rozstrzygnął kolejne cztery programy wsparcia – „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla czystego ciepła”, „Mazowsze dla miejsc pamięci” i „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”.

 

Zainteresowanie naszymi programami wsparcia jest ogromne. Co roku zwiększamy więc pulę środków na pomoc lokalnym samorządom i organizacjom pozarządowym. W tym roku realizujemy ponad 20 takich programów i przeznaczamy na nie aż miliard złotych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowsze dla zabytków

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza 12 zabytków w regionie ciechanowskim odzyska dawny blask.

Do regionu ciechanowskiego trafi ponad 1,3 mln zł na ratowanie zabytków. Wsparcie otrzymały projekty dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych – zaznacza radna województwa Wiesława Krawczyk.

Wsparcie samorządu Mazowsza obejmuje m.in. renowację stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji czy renowację ambony i chrzcielnicy.

Samorząd Mazowsza dofinansował 140 projektów w całym regionie. – Nasza pomoc jest znacząca. W sumie to prawie 14 mln zł na niezbędne prace przy mazowieckich perełkach architektury – dodaje wiceprzewodniczący sejmiku i podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Konrad Wojnarowski.

Nazwa zadania

Beneficjent

Powiat

Kwota dofinansowania

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej kościoła pw. św. Doroty w Bogurzynie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Bogurzynie

mławski

90 000,00 zł

Renowacja ambony i chrzcielnicy znajdującej się w kościele pw. Św. Leonarda w Chociszewie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Leonarda w Chociszewie

płoński

50 000,00 zł

Remont i konserwacja budynku Kościoła parafialnego z XVIw. w Nowym Guminie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Pankracego w Nowym Guminie

płoński

130 000,00 zł

Bieżuń, kościół pw. św. Trójcy, ambona, prace konserwatorskie i restauratorskie.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bieżuniu

żuromiński

90 000,00 zł

Prace konserwatorskie drewnianej, polichromowanej belki tęczowej/fundacyjnej wraz z krucyfiksem w kościele w Radzikowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radzikowie

płoński

36 000,00 zł

Prace konserwacyjne i restauratorskie, Nagrobek Mieczysława Ostrowskiego, nagrobek śp. Rodziny Mieczysława Ostrowskiego, znajdujący się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Tekli w Ciechanowie

ciechanowski

50 000,00 zł

Odtworzenie stolarki okiennej pałacu w Luberadzu – I etap

Jerzy Lisiecki

ciechanowski

150 000,00 zł

Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku – Etap III

Gmina Pułtusk

pułtuski

200 000,00 zł

Ratowo. Pobernardyński Zespół Klasztorny  XVIII w. Prace ratunkowe i konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Józefa Kościoła pw. św. Anotoniego (I etap)

Kościół rektoralny Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie

mławski

100 000,00 zł

Prace budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na remoncie elewacji bazyliki Zwiastowania NMP, etap IV – elewacja południowa bazyliki, dawne opactwo kanoników regularnych, Czerwińsk nad Wisłą

Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP w Czerwińsku

płoński

200 000,00 zł

Prace konserwatorsko – restauratorskie posadzki w prezbiterium kościoła św. Trójcy w Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Mławie – etap III

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Mławie

mławski

130 000,00 zł

Wykonanie instalacji w kościele pw. św. Krzyża w Drogiszce

Parafia pw. św. Mikołaja w Niedzborzu

mławski

140 000,00 zł

1 366 000,00 zł

Mazowsze dla zdrowia psychicznego

Samorząd Mazowsza wspiera również działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców województwa.

Troszczymy się o zdrowie mieszkańców. Dofinansowaliśmy projekty, które dotyczą zarówno promocji zdrowia, jak i edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego. W powiecie płońskim zostaną zrealizowane dwie takie inicjatywy – mówi radny województwa Paweł Obermeyer.

Na program „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” sejmik przeznaczył ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie. O wsparcie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Dofinansowanie obejmowało promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń. W regionie ciechanowskim wsparcie otrzymały dwa projekty.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

Powiat  płoński

Szkoła pozytywnego myślenia – profilaktyka zdrowia psychicznego

100 000,00 zł

Powiat  płoński

#Self-care. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

100 000,00 zł

 

 

200 000,00 zł

Mazowsze dla czystego ciepła

600 tys. zł trafi do regionu ciechanowskiego na realizację dwóch projektów – poprawę efektywności energetycznej lokali socjalnych gminy miejskiej Ciechanów oraz zmiany systemu ogrzewania węglowego w gminie Płońsk.

O wsparcie w ramach programu mogły ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub przed podpisaniem umowy uruchomią program udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych lub dodatku na zakup nośników energii. W sumie samorząd województwa przeznaczył 4,8 mln zł na realizację 18 projektów w całym województwie.

Powiat

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

ciechanowski

Gmina Miejska Ciechanów

Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów

300 000,00 zł

płoński

Gmina Płońsk

Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania węglowego

300 000,00 zł

 

 

 

600 000,00 zł

Mazowsze dla miejsc pamięci

Gminy i powiaty mogły również pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie ważne dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Samorząd Mazowsza przeznaczył 2 mln zł na realizację 38 inwestycji w województwie. W regionie ciechanowskim wsparcie otrzymało 7 projektów na kwotę 289,8 tys. zł.

 

Kategoria: prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane

 

Beneficjent

Powiat

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

Gmina Glinojeck

ciechanowski

Renowacja grobu wojennego żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym w Glinojecku

52 243,02 zł

Gmina Dzierzążnia

płoński

Remont murowanej kapliczki z 1863 roku w miejscowości Pomianowo

35 200,00 zł

Gmina Strzegowo

mławski

Zachowanie miejsca pamięci w Unierzyżu

30 800,00 zł

Gmina Świercze

pułtuski

Odnowienie mogiły Poległych Bohaterów 17 sierpnia 1920 w Strzegocinie

20 960,00 zł

Gmina Miasto Płońsk

płoński

Renowacja mogiły zbiorowej poległych w 1920 r. w Płońsku

52 202,37 zł

Gmina Stupsk

mławski

Renowacja Pomnika Wolność wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika

36 400,00 zł

Gmina Miasto Raciąż

płoński

Przebudowa zbiorowego miejsca spoczynku osób wojskowych i cywilnych na cmentarzu parafialnym w Raciążu

62 000,00 zł

 289 805,39 zł

 źródło:UMWM

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska