Tradycyjnie z nadejściem nowego roku czekają nas podwyżki. Z podwyżkami muszą się również zmierzyć mieszkańcy gminy Sońsk. Ten wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych mocno uderzy ich po kieszeni. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także uchwała ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Lim.

Więcej w papierowym wydaniu CC